Έως τέλος Μαρτίου ο ΟΑΕΔ «ανοίγει» θέσεις εργασίας για 36.500 ανέργους! Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Αρχική » Ελλάδα » Έως τέλος Μαρτίου ο ΟΑΕΔ «ανοίγει» θέσεις εργασίας για 36.500 ανέργους! Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ανέργους σε δήμους, Περιφέρειες, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων του Δημοσίου. Οι συναρμόδιοι υπουργοί Εργασίας και Εσωτερικών Γ.Βρούτσης και Π. Θεοδωρικάκος, αντίστοιχα, υπέγραψαν χθες την Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και μοριοδότησης όσων αιτηθούν για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Μέσω του νέου κοινωφελούς προγράμματος, σκοπός είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα 8 μηνών, καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η συμμετοχή των ωφελουμένων στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες,
 2. Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων,
 3. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

Όσοι και όσες επιλεγούν, βάσει μορίων, θα λαμβάνουν 546 ευρώ τον μήνα, μεικτά (21,84 ευρώ την ημέρα, μεικτά) δηλαδή έως και 460 ευρώ τον μήνα, καθαρά. Συνολικά, οι ωφελούμενοι θα ασφαλίζονται για 25 ημέρες τον μήνα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να ενταχθούν, ανάλογα με τα μόρια που θα συγκεντρώσουν, Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτηση αυτής, οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 2. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 3. Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 5. Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
 7. Άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αντιθέτως, στο νέο πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι άνεργοι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης σε δήμους και Περιφέρειες για 30.333 άτομα και όσοι είχαν μπει στην αντίστοιχη δράση για 8.933 θέσεις σε υπηρεσίες υπουργείου Περιβάλλοντος και σε εποπτευόμενους φορείς του.

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους

Μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μέσα στις επόμενες ημέρες από τον ΟΑΕΔ θα εκδοθεί η Δημόσια Πρόσκληση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα και φυσικά, θα ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων (αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι τα τέλη του μήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, ως προς τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 1. Μετά τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ θα κληθούν να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (στον ιστότοπο oaed.gr) από μία αίτηση συμμετοχής επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες (θέσεις) τοποθέτησης ή/και φορείς.
 2. Η αίτηση θα υποβληθεί μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στη Δημόσια Πρόσκληση.
 3. Η κάθε αίτηση θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.
 4. Ο κάθε άνεργος, στο ίδιο πλαίσιο, θα φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης.
 5. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, θα επιτρέπεται με νέες αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 6. Ο ΟΑΕΔ θα επεξεργαστεί με μηχανογραφικό τρόπο (βάσει μορίων) τις αιτήσεις των ανέργων για την απασχόλησή τους ανά ειδικότητα και θα τους κατατάξει σε προσωρινό πίνακα «επιτυχόντων».
 7. Όσοι δεν θα συμφωνούν με τα προσωρινά αποτελέσματα, θα μπορούν, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων.
 8. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων, εντός 10 εργάσιμων ημερών, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων – επιτυχόντων, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια