Πρόταση μομφής κατά της προέδρου του ΠΣ Ευφροσύνης Ντιό θα καταθέσουν από κοινού οι παρατάξεις των Καρυπίδη, Ζεμπιλιάδου και Πράσσου - OlaDeka

Πρόταση μομφής κατά της προέδρου του ΠΣ Ευφροσύνης Ντιό θα καταθέσουν από κοινού οι παρατάξεις των Καρυπίδη, Ζεμπιλιάδου και Πράσσου

Προς:

  • Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη Γιώργο
  • Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ Ντιο Ευφροσύνη
  • ΜΜΕ Περιφέρειας

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ

Η αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζήτησε την έκτακτη σύγκλιση του οργάνου για το θέμα της βίαιης απολιγνιτοποίησης με επιστολή μας στην Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 15/2/2020.

Το αίτημα μας υποβλήθηκε μετά:

  • την ημερίδα παρωδία  της  8/2, που στήθηκε πρόχειρα για να προσδώσει  επίφαση διαλόγου και να επισημοποιήσει την κυβερνητική απόφαση για την βίαιη απολιγνιτοποίηση το 2023.
  • την αντιμετώπιση με ΜΑΤ και δακρυγόνα θεσμικών και πολιτών που διαδήλωναν την αντίδρασή τους για τις δουλειές και τον πλούτο του τόπου που θα χαθεί σε τέσσερα χρόνια από τώρα
  • την προσβλητική αντιμετώπιση των Δημάρχων των ενεργειακών Δήμων από τον υπουργό, επειδή αποχώρησαν από έναν προσχηματικό διάλογο
  • την άρνηση του Περιφερειάρχη και της Προέδρου κατά το Περιφερειακό Συμβούλιο της 14/2, να προτάξουν το θέμα από τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως με σαφήνεια ορίζει ο Κανονισμός.

Ο λόγος του αιτήματός μας για την σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν, να ενημερωθούν Φορείς και Πολίτες, για τις καταιγιστικές αρνητικές εξελίξεις και για τα δώδεκα (12) μέτρα που παρουσίασε το Κυβερνητικό κλιμάκιο στην «ημερίδα» παρωδία, ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων από την βίαιη απολιγνιτοποίηση στην τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας.

Η δημοσιοποίηση των «Μέτρων» έκανε εμφανές ότι  η Κυβέρνηση πήρε μια ολέθρια απόφαση για την Δυτική Μακεδονία χωρίς να έχει σχέδιο και με Μέτρα που είναι αδύνατον να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης.

Ο συντονισμός Αυτοδιοίκησης, Φορέων και Πολιτών για τη δημιουργία ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, προκειμένου να διεκδικήσουμε όλοι μαζί να αλλάξει το καταστροφικό χρονοδιάγραμμα και ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ήταν ο στόχος της σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου που ζητήσαμε να γίνει. 

Αυτή την αλήθεια και αυτή την ανάγκη, θέλαμε να καταδείξουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας

Αυτή την αλήθεια και αυτή την ανάγκη προσπάθησαν και προσπαθούν δυστυχώς με τις μεθοδεύσεις τους να συγκαλύψουν Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τις ενέργειες τους.

Αρχικά   αρνούμενοι να προταχθεί έναντι των άλλων θεμάτων, στο ΠΣ της 14/2, γεγονός που οδήγησε στην αποχώρησή μας από το Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω της σκόπιμης υποβάθμισής του και στη συνέχεια ορίζοντας τη συζήτηση του  την Κυριακή της Μικρής Αποκριάς, γνωρίζοντας ότι ΜΜΕ και πολίτες θα βρίσκονταν στις εκδηλώσεις που έχουν ανακοινωθεί για εκείνη την ημέρα.

Με βάση τα παραπάνω εφόσον η Πρόεδρος του ΠΣ επιμείνει να μην αλλάξει την ημερομηνία της συνεδρίασης από την Μικρή Αποκριά και επειδή:

 η παράτυπη Πρόσκληση της Προέδρου, καθιστά αδύνατη, μέχρι τη νομική της ακύρωση, την αποστολή νέας πρόσκλησης, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ 4

το περιφερειακό συμβούλιο συγκαλείται  άκυρα και κατά παράβαση της νομοθεσίας , καθότι :

α) Στην περίπτωση που η σταλθείσα την 18η/2/2020  πρόσκληση για σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ), ήθελε θεωρηθεί κατεπείγουσα και αναφέρεται σε σύγκληση Π.Σ. με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , όπως ορίζεται στο άρθρο 167 παρ. 2 , τότε η πρόσκληση  αυτή είναι άκυρη διότι δεν αιτιολογείται ειδικώς ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα  του θέματος .

β) Στην περίπτωση που η σταλθείσα την 18η/2/2020  πρόσκληση για σύγκληση Π.Σ. , ήθελε θεωρηθεί  ότι αναφέρεται σε σύγκληση  τακτικής  συνεδρίασης του Π.Σ. , τότε επίσης είναι άκυρη , διότι  σύμφωνα με τα οριζόμενα  επίσης στο άρθρο 167 παρ. 2 , δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία που τάσσεται για τη σύγκληση τακτικής συνεδρίασης που ορίζεται σε    πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.  γ) Στην περίπτωση που η σταλθείσα την 18η/2/2020  πρόσκληση για σύγκληση Π.Σ. , ήθελε θεωρηθεί  ότι αναφέρεται σε σύγκληση του Π.Σ. κατά το άρθρο 167 παρ. 3 , κατόπιν αίτησης του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Π.Σ.  , τότε επίσης είναι άκυρη, διότι δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία που τάσσεται για την σύγκληση του Π.Σ. , ήτοι το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, αφού από την 15/6/2020 που υποβλήθηκε η αίτηση μέχρι την 23/2/2020 που συγκαλείται το Π.Σ, μεσολαβούν περισσότερες από έξι (6) ημέρες .  Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλούμαστε να συμμετέχουμε σε ένα εκ των προτέρων ακύρως συγκληθέν Περιφερειακό Συμβούλιο, του οποίου η οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί για το μέγιστο ζήτημα που απασχολεί την Περιφέρειά μας , κινδυνεύει με υπαιτιότητα της Περιφερειακής Αρχής και της Προέδρου να ακυρωθεί κατά τον έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση , αφού η άκυρη σύγκληση Π.Σ, συμπαρασύρει και τις όποιες αποφάσεις ληφθούν στο Π.Σ,

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποφασίζουμε:

ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την προσχηματική και παράτυπη συνεδρίαση  της Κυριακής της Μικρής Αποκριάς. Η επιλογή της ημέρας ευτελίζει τη διαδικασία και στοχεύει να τη «θάψει» ανάμεσα στην Παρέλαση και τους χορούς της κεντρικής πλατείας που θα κυριαρχούν την ημέρα εκείνη. Το γεγονός ότι τελικά οι μέρες Πέμπτη και Παρασκευή πριν την Μικρή Αποκριά αποκλείστηκαν λόγω απουσίας όπως μας είπαν του Περιφερειάρχη και η επόμενη της Μικρής Αποκριάς μέρα, η Δευτέρα, την οποία ζητήσαμε με επιμονή, επίσης αποκλείστηκε από την Πρόεδρο λόγω άλλου όπως είπε Περιφερειακού Συμβουλίου με επείγοντα θέματα (!) και τελικά έμεινε κενή (!), δείχνει την «κουτοπόνηρη» λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής, η οποία δια της Προέδρου προσπάθησε να εγκλωβίσει την αντιπολίτευση σε δυο προτάσεις: η πρώτη με προειδοποίηση μισής ημέρας (Τρίτη μεσημέρι για Τετάρτη, άρα αδύνατον να ενημερωθούν φορείς και πολίτες και φυσικά να αποσταλεί εισήγηση) και η άλλη η Μικρή Αποκριά!!!

ΝΑ ΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΑΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς ο Νόμος  και ο Κανονισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου  έχουν καταστρατηγηθεί 

ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ στην αρμόδια αρχή καταγγέλλοντας την παράτυπη Πρόσκληση και την καταστρατήγηση του Νόμου και του Κανονισμού του Π.Σ

Και τέλος,

ΝΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

την ΤΡΙΤΗ 25/2 και ΩΡΑ 15:00

στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο κτίριο της παλαιάς Νομαρχίας

ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο δημιουργίας ενός

ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :

«Την αποτροπή της βίαιης  απολιγνιτοποίησης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών μας»

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι επικεφαλής των Παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Συνδυασμός Ανατροπή – ΔημιουργίαΣυνδυασμός ΕΛΠΙΔΑΣυνδυασμός Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria