Δήμος Καστοριάς: Υποβολή δηλώσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων χωρίς την επιβολή προστίμων

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Δήμος Καστοριάς: Υποβολή δηλώσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων χωρίς την επιβολή προστίμων

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων για τον υπολογισμό των φόρων τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, έως τις 31/03/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων και δίχως αναζήτηση διαφορών για παρελθόντα έτη. Διαφορές που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από 01/01/2020.

Οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάςεντός της ανωτέρω προθεσμίας,  προσκομίζοντας για την ορθή δήλωση των στοιχείων:

  • πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης και
  • Ε9 ή, κατά περίπτωση, αντίγραφο τίτλου κτήσης ή οικοδομικής άδειας ή δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων.

Σημειώνουμε ότι έχει δρομολογηθεί η διαδικασία με την οποία οι  Ο.Τ.Α. αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία  της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ (Ε9), που αφορούν σε ακίνητα εντός της διοικητικής τους περιφέρειας.

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 2467351144-145-146.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια