Ανάληψη καθηκόντων νέου Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Ανάληψη καθηκόντων νέου Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

1.  Σας γνωρίζουμε ότι καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής  Μακεδονίας, ανέλαβε ο μέχρι πρότινος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, Αρχιπύραρχος Ιωάννης Ράπτης του Αποστόλου.
2.  Ο μέχρι πρότινος Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης, ΠύραρχοςΓεώργιος Ρούτσιας του Νέστορα, αποστρατεύεται από τις Τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος και τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Διοικητής του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας, Πύραρχος Κων/νος Ασαλουμίδης του Δημητρίου.
3.Ο μέχρι πρότινος Διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, Πύραρχος Κων/νος Μαυροματίδης του Γεωργίου, μετατίθεται στην ΠυροσβεστικήΥπηρεσία Φλώρινας ως Διοικητής αυτής και τα καθήκοντά αυτής αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας, ΠύραρχοςΙωάννης Αμανατίδης του Ευσταθίου.
4.Ο μέχρι πρότινος Διοικητής του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Κ/Α Θεσ/νικης, Πύραρχος Δημήτριος Παπαδόπουλος του Θεοδώρου, μετατίθεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γρεβενών ως Διοικητής αυτής.
5.Ο μέχρι πρότινος Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς,Αντιπύραρχος Κων/νος Τσαλίκης του Ιωάννη, προήχθη στο βαθμό τουΠυράρχου, παραμένοντας στα ίδια του καθήκοντα.
6.Ο μέχρι πρότινος Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας,Επιπυραγός Χρήστος Σπυρίδης του Σταύρου, προήχθη στο βαθμό του Αντιπυράρχου, παραμένοντας στα ίδια του καθήκοντα.

                       

                                                                                Ο  Διοικητής

                                                                           Ιωάννης Απ. Ράπτης

                                                                              Αρχιπύραρχος  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια