Αίσχος: Ενώ 2,5 εκατ. κοινοί θνητοί ακόμα περιμένουν, δίνονται ως 10.000€ αναδρομικά στους συνταξιούχους βουλευτές

Αρχική » Ελλάδα » Αίσχος: Ενώ 2,5 εκατ. κοινοί θνητοί ακόμα περιμένουν, δίνονται ως 10.000€ αναδρομικά στους συνταξιούχους βουλευτές

Αναδρομικά επτά μηνών (εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο) φαίνεται ότι θα λάβουν όσοι βουλευτές ήταν παράλληλα συνταξιούχοι το 2016, σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ. Η διοίκηση του Ταμείου μοιάζει να δίνει λύσεις-εξπρές για τους «εθνοπατέρες», τη στιγμή που κάνει ό,τι μπορεί (όπως η πρόσφατη προσφυγή στο ΣτΕ), για να μην επιστρέψει διορθωτικά ποσά από παράνομες περικοπές στους 2.550.000 «απομάχους της εργασίας».

Η σχετική εγκύκλιος δίνει «διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 στις συντάξεις που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ στα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή». Με το εν λόγω έγγραφο διευκρινίζεται με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται αναδρομικά, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387 του 2016), όσοι ήταν συνταξιούχοι και είχαν εκλεγεί βουλευτές το υπό εξέταση χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, σε σχέση με την εφαρμογή του ν. 4387/2016, ως προς την εφαρμογή τους στις συντάξεις που καταβάλλει το Ταμείο στα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του βουλευτή υπό την ισχύ του νόμου αυτού (από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά), ισχύουν τα εξής:

1) Στους συνταξιούχους του Δημοσίου και όλων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικά υπακτέα στην ασφάλισή του, από τη δημοσίευση του νόμου εφαρμόζεται περιορισμός στο ακαθάριστο ποσό της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους κατά 60% ή αναστολή της καταβολής τους.

2) Στην περίπτωση που οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

3) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, ακόμη κι αν προκύπτει εισόδημα.

4) Άρα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ σε περίπτωση εκλογής συνταξιούχου σε θέση βουλευτή, καθώς δεν υφίσταται προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης.

5) Από την 1 Ιανουαρίου 2017 και μετά, όμως, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης των βουλευτών για κύρια σύνταξη και για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ.

Στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, επίσης, επισημαίνεται ότι η Βουλή δεν περιλαμβάνεται στο ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Περιλαμβάνονται μόνο οι υπηρεσίες της Βουλής, στις οποίες απασχολούνται οι υπάλληλοί της.

«Επομένως», συνεχίζει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, «στις συντάξεις που καταβάλλονται σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του σχετικού άρθρου του ν. 4387/2016 από τις 13 Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, προβλέπεται ο περιορισμός του ακαθάριστου ποσού της κύριας σύνταξής κατά 60%».

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις νομικών, βάσει της εγκυκλίου, για τους επτά μήνες του 2016 όσοι συνταξιούχοι ήταν βουλευτές και απώλεσαν συντάξεις, θα τους επιστραφούν αναδρομικά τα ποσά που τους περικόπηκαν ή ανεστάλησανΑυτό σημαίνει ότι, κατά περίπτωση, θα επιστραφούν, όπως φαίνεται, πάνω από 5.000 ευρώ σε κάθε δικαιούχο.

Πηγή

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια