Με 16 θέματα η 2η συνεδρίαση για το 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Με 16 θέματα η 2η συνεδρίαση για το 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς στο Δημοτικό Κατάστημα, την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00. Δείτε τα θέματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
1.          Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.          Επικύρωση πρακτικών 26ης , 27ης/2019 και 1ης/2020  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου
3.          Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2020.

Αποφάσεις:– Εκτελεστικής Επιτροπής

– Επιτροπής Διαβούλευσης

4.          Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη 3 (τριών) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων, στην Κοινότητα Καστοριάς.Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
5.          Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
6.          Λήψη απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα σύννομης αποζημίωσης, εκ μέρους του Δήμου Καστοριάς, των φερόμενων ιδιοκτητών εκτάσεων στο χώρο, όπου έχει κατασκευαστεί το Φράγμα Βασιλειάδας – Μελισσοτόπου.Εισήγηση Αντιδημάρχου Τρ. Παπαδόπουλου
7.          Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Καστοριάς για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
8.          Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων Δήμου Καστοριάς, έτους 2019.Εισήγηση Δ/νσης Διοικ/κών  Υπ/σιών
9.          Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 2, 4, 8, 205 και 241 δημοτικών αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος Σιδηροχωρίου (οριστική διανομή έτους 1962).Εισήγηση Δ/νσης

Οικον/κών Υπ/σιών

10.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 281 δημοτικού αγροτεμαχίου του  Δημοτικού Αγροκτήματος Ιεροπηγής – Αγ. Δημητρίου (αναδασμού έτους 1967).Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπ/σιών
11.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 3, 5, 6, 914 και 915  αγροτεμαχίων του Δημοτικού Αγροκτήματος Καλοχωρίου (αναδασμού έτους 1962).Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπ/σιών
12.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 31, 130, 181, 182 και 280 αγροτεμαχίων του Δημοτικού Αγροκτήματος Οξυάς (διανομή Φυγάδων).Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπ/σιών
13.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ.: 490, 1183/2697 και 1190/2729 δημοτικών αγροτεμαχίων του Εκούσιου Αναδασμού Πενταβρύσου έτους 1971 και των 300, 563 και 672 αγροτεμαχίων της Οριστικής Διανομής Υψηλού έτους 1938.Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπ/σιών
14.      Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης Υ.ΔΟΜ.
15.      Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»Εισήγηση Δ/νσης Υ.ΔΟΜ.
16.      Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 340/19 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που κατατίθενται κατά της διαδικασίας διενέργειας Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016».Πρακτικό κλήρωσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κίμων Μηταλίδης

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια