Διάταξη για την αναστολή λειτουργίας του νέου πανεπιστημιακού τμήματος στην Καστοριά

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Διάταξη για την αναστολή λειτουργίας του νέου πανεπιστημιακού τμήματος στην Καστοριά

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» αναστέλλεται η λειτουργία των τα 37 νέων τμημάτων  των Πανεπιστημίων.

Σχετική εξαγγελία ήδη έχει γίνει από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

1

4

5

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

2

 

Πηγή

 

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια