Πράσινο Ταμείο:Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος:«Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2019»

Αρχική » Ελλάδα » Πράσινο Ταμείο:Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος:«Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2019»

Σκοπός και αντικείμενο της προσκλησης: “Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες”

Σκοπός είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:

α) στην κλιματική αλλαγή,

β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

γ) στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και

δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών.

Επιμέρους στόχους αποτελούν:α) η επίτευξη συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων του παρόντος προγράμματος, καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, και β) η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις (για παράδειγμα χρηματοδότηση μιας δράσης που μπορεί με τη σειρά της να ενεργοποιήσει άλλες δράσεις με συναφείς στόχους).

  • ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” δομείται στα θεματικά πεδία της Κλιματικής Αλλαγής, της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Αναβάθμισης του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας, τα οποία χωρίζονται σε Θεματικές Ενότητες (4 Θεματικά πεδία).

  • Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” ανέρχεται σε 1.000.000 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού των 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  • Δικαιούχοι

Αίτηση υποβολής πρότασης στην παρούσα πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» στο πλαίσιο του Χ.Π.: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» δεν μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι των δύο προηγουμένων σχετικών προσκλήσεων δεν έχουν ολοκληρώσει τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση.

  • Υποβολή

Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με ένδειξη στο θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης ορθής επανάληψης υποβολής, θα λαμβάνεται υπόψη το πιο πρόσφατο email. Το μέγεθος των συνημμένων αρχείων δε μπορεί να ξεπερνάει τα 25ΜΒ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

greece-green-

 

Attachments:
Download this file (7017_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΚΟ 2019.pdf)Πρόσκληση 2019
Download this file (Φόρμα_προϋπολογισμού_2019.xls)Προϋπολογισμός πρότασης – Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες 2019
Download this file (ΦΟΡΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ_2019.docx)Αίτηση – Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες 2019

 

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.prasinotameio.gr. ανακοινώνεται κάθε σχετική πληροφορία και αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με τους ενδιαφερομένους.Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210­5241903 κ. Δημήτρη Χωματίδη (εσωτ. 123) και στο e-mail: [email protected] .

 

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια