Κομφούζιο στον Δήμο – Ταμήλιας: Ποιο 40%; Έως 250% αυξάνουν τα τέλη!

“Άλλο ψήφισε η οικονομική επιτροπή και άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο”!

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Κομφούζιο στον Δήμο – Ταμήλιας: Ποιο 40%; Έως 250% αυξάνουν τα τέλη!

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

 

Συνδημότισσες/Συνδημότες,

Σχετικά με την απόφαση αύξησης των τελών φωτισμού και καθαριότητας (με αρ. πρωτ. 2387/3-12-2019) που αναρτήθηκε στη διαύγεια (5-12-2019) με ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7 επισημαίνουμε τα εξής :

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς προς την οικονομική επιτροπή αναφέρεται «Προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα έτους 2020 εισηγούμαστε αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού κατά 40%.»  (σελίδα 6, ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7)

Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν στην συγκεκριμένη εισήγηση, ανά περιοχή, τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φωτισμού δεν αντιστοιχούν στο 40% αλλά κυμαίνονται από  55,6% έως 250%, όπως διαπιστώνεται από τους παρακάτω πίνακες.

2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙΔΦΚΑΤΟΙΚΙΕΣΕΠΑΓΓΕΛΔΦ
1,685,390,2840%40%55,6%
1,262,730,2440%40%71,4%
0,982,170,240%40%100,0%
0,771,750,1740%40%142,9%
0,561,330,1440%40%250,0%

Οι πραγματικές αυξήσεις στο ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού κυμαίνονται από 42% έως 59,1% στις κατοικίες, και από 40,7% έως 48,5% στους επαγγελματικούς χώρους.

ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΠΑΓΓΑΥΞ. ΚΑΤΑΥΞ. ΕΠΑΓΓ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ1,965,6742,0%40,7%
ΜΑΝΙΑΚΩΝ,ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ,ΚΟΡΗΣΟΥ,ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ1,52,9744,2%42,1%
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ, ΠΟΡΙΑΣ, ΤΟΙΧΙΟΥ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΛΕΥΚΗΣ,ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ1,182,3747,5%43,6%
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΙΘΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ, ΤΣΑΚΩΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ0,941,9251,6%45,5%
ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΑΥΓΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ, ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΞΥΑΣ, ΠΟΛΥΚΕΡΆΣΟΥ, ΒΕΡΓΑΣ0,71,4759,1%48,5%

Στη σελίδα 15 (ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7) της συγκεκριμένης εισήγησης αναφέρεται: «Τα μέλη της πλειοψηφίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κάλυψης της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και των εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και προκειμένου η αύξηση να ισοκατανεμηθεί σε όλα τα ακίνητα, πρότειναν να αυξηθεί για τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους και των 5 κατηγοριών ο ΔΦ κατά 0,10 €/m2 ετησίως και το ΤΚ κατά 0,55€/m2 ετησίως. Οι υπόλοιποι συντελεστές να παραμείνουν σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.»

Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν στην συγκεκριμένη  εισήγηση, ανά περιοχή τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φωτισμού δεν αντιστοιχούν στην αύξηση 0,10 €/m2 αλλά κυμαίνονται από  0,12 €/m2 έως  0,16 €/m2 όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα.

2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κατοικίες €/m2Επαγγ. Χώροι €/m2Δημ. Φωτισμός €/m2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ1,754,40,18à0,3
ΜΑΝΙΑΚΩΝ,ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ,ΚΟΡΗΣΟΥ,ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ1,452,50,14à0,27
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ, ΠΟΡΙΑΣ, ΤΟΙΧΙΟΥ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΛΕΥΚΗΣ,ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ1,252,10,1à0,24
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΙΘΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ, ΤΣΑΚΩΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ1,11,80,07à0,22
ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΑΥΓΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ, ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΞΥΑΣ, ΠΟΛΥΚΕΡΆΣΟΥ, ΒΕΡΓΑΣ0,951,50,04à0,2

Από όλα τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες που αφορούν την ονομαστική αύξηση των τελών φωτισμού στη σελίδα 15 και τους αναλυτικούς πίνακες ανάλυσης εσόδων που ακολουθούν.

Με λίγα λόγια άλλο ψήφισε η οικονομική επιτροπή και άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει,

 

Προτείνουμε

 

Τη σύγκλιση εκτάκτως της οικονομικής επιτροπής (είχε ορισθεί για τις 6-12-2019 ημέρα Παρασκευή παρουσία και των επικεφαλής των συνδυασμών, η οποία και αναβλήθηκε) με το ίδιο θέμα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018).

 

Ο συνδυασμός μας, έχει αναρτήσει την πρόταση του για τα δημοτικά τέλη από το Σάββατο 31-11-2019 στην οποία και μπορείτε να ανατρέξετε:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Στην πρόταση μας η μεσοσταθμική αύξηση που προτείνεται είναι 18,4%.

Ενδεικτικά στοιχεία παραθέτουμε στον επισυναπτόμενο πίνακα.

 

Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες

 

Συνεχίζουμε σταθεροί στην υπόσχεσή μας. Θα είμαστε η φωνή της λογικής και της υπευθυνότητας.

 

Καστοριά 5-12-2019


1

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια