Σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς με 23 θέματα

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς με 23 θέματα

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
1.          Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.          Επικύρωση πρακτικών 20ης και 21ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου
3.          Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση του άρθρου 178 του Νόμου 4635/2019 και την υπεράσπιση του δημοσίου και κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών του Δήμου.Εισήγηση Δημάρχου
4.          Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.Εισήγηση Προέδρου
5.          Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη δέσμευση ή μη, μίας (1) θέσης στάθμευσης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς στη οδό Καραολή.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6.          Λήψη απόφασης επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της τροποποίησης του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Μανιάκων στα Ο.Τ. Γ125 και Γ5 (σχετ. η υπ’ αριθ. 235/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.          Έγκριση παραχώρησης ή μη θέσης ΑΜΕΑ, στην οδό Χριστοπούλου 21, στην Κοινότητα Καστοριάς.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.          Επιβολή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οικον. έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
9.          Έγκριση παράτασης της παραχώρησης του 1ου ορόφου του κτιρίου πρώην Ε.Λ.Π. για τη στέγαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς.Απόφαση Δ.Ε.Π.
10.      Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σχολικού έτους 2020-2021.Απόφαση Δ.Ε.Π.
11.      Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σχολικού έτους 2020-2021.Απόφαση Δ.Ε.Π.
12.      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση και διατήρηση τάφων «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ».Πρακτικό Επιτροπής
13.      Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς, για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης στην παρόχθια ζώνη, προκειμένου να τοποθετηθεί πύργος τερματισμού κωπηλατικών αγώνων.Εισήγηση Αντιδημάρχου Τρ. Παπαδόπουλου
14.      Αποδοχή πρότασης της Εταιρείας «Trans Adriatic Pipeline AG» (Τ.Α.Ρ) για την χρηματοδότηση της εκπόνησης τεσσάρων (4) Διαχειριστικών Μελετών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση ΑντιδημάρχουΌλγας Θεοχάρη-Παπαδάμου
15.      Ορισμός μελών Επιτροπής Διοίκησης Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Αντιδημάρχου Δοκόπουλου Πέτρου
16.      Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Καστοριάς και σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).Εισήγηση ΑντιδημάρχουΔοκόπουλου Πέτρου
17.      Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την παραχώρηση και διατήρηση τάφων «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ».Εισήγηση ΑντιδημάρχουΔ. Λίτσκα
18.      Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Καστοριάς, σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών . Υπ/σιών

19.      Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας – Αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων».Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών . Υπ/σιών
20.      Λήψη απόφασης για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών . Υπ/σιών
21.      Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
22.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
23.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ–ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ».Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κίμων Μηταλίδης

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια