ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Προσωρινό μητρώο ωφελουμένων του προγράμματος κατάρτισης VOUCHER ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕ - OlaDeka

ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Προσωρινό μητρώο ωφελουμένων του προγράμματος κατάρτισης VOUCHER ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος VOUCHER ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

Η Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων ανακοίνωσε το προσωρινό Μητρώο ωφελουμένων των προγραμμάτων:

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ως μοναδικός πάροχος κατάρτισης του προγράμματος στην Π.Ε. Καστοριάς, καλεί τους υποψήφιους οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, να ελέγξουν το αποτέλεσμα (Επιλεχθείς, Επιλαχών, Μη Επιλεχθείς)  της αίτησής τους στην σελίδα  HYPERLINK “http://www.voucher.gov.gr” www.voucher.gov.gr κάνοντας χρήση του κωδικού ΚΑΥΑΣ.

Εάν από τον έλεγχο της κατάστασης της αίτησής τους προκύπτει η ένδειξη Επιλεχθείς ή Επιλαχών θα πρέπει να προσκομίσουν στο Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Φωτοτυπία τίτλου σπουδών

Φωτοτυπία πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας

Βεβαίωση ανεργίας

Τα δικαιολογητικά αυτά δεν απαιτείται να προσκομισθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι τα έχουν ήδη καταθέσει στο Κ.Ε.Κ. κατά την περίοδο αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, καθημερινά (08:00 έως 15:00) και στο τηλέφωνο 2467025388. Επίσης αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα μπορούν να βρουν διαδικτυακά στο HYPERLINK “https://kekorestias1.webnode.gr/” https://kekorestias1.webnode.gr/ και  HYPERLINK “http://voucher.gov.gr/” http://voucher.gov.gr/

Φιλίππου Χρυσούλα

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλλιος Παναγιώτης

                     Διευθυντής

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria