ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Καστοριά, 15/11/2019 – Σύμφωνα με την με αριθμό οικ. ΝΔ 2661/194613/23-09-2019 Εγκύκλιο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, για τος περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την δημοσίευση και την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006 (02-08-2006) – παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης – και μετά την ψήφιση του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α) καταργείται η υπολογιζόμενη σε έτη προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών (περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998) που ίσχυε για αυτές και θεσπίζεται μοναδική καταληκτική ημερομηνία για τις διορθώσεις στις προαναφερόμενες περιοχές η 31-12-2020 με την προϋπόθεσή ότι στις 30-11-2018 δεν είχε λήξει η ισχύουσα κατά τον χρόνο εκείνο προθεσμία διόρθωσης και οι τυχόν παρατάσεις της για την οικεία κτηματογραφημένη περιοχή.

Στην περιοχή του νομού Καστοριάς όλες οι περιοχές που είχαν κτηματογραφηθεί την περίοδο από το 1998 έως το 2008 και οι οποίες είναι οι προΚαποδιστριακοί ΟΤΑ (δήμοι και κοινότητες):

1. Καστοριάς (οικισμοί Καστοριάς, Αποσκέπου και Κεφαλαρίου)
2. Άργους Ορεστικού (οικισμοί Άργους Ορεστικού και Κρεμαστού)
3. Μεσοποταμίας (οικισμοί Μεσοποταμίας και Κολοκυνθούς)
4. Λεύκης
5. Αμπελοκήπων
6. Μαυροχωρίου (οικισμοί Μαυροχωρίου και Κρεπενής)
7. Πολυκάρπης και
8. Δισπηλιού

ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία και ως εκ τούτου καταληκτική ημερομηνία για τις διορθώσεις των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών είναι η 31-12-2020.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας οι αρχικές εγγραφές οριστικοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του ν. 2664/1998 και παράγεται αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερόμενων με αυτές ως δικαιούχων για τα δικαιώματα που αυτές αφορούν. Επίσης οι εμπράγματες αξιώσεις των  αληθών δικαιούχων μετά την ανωτέρω ημερομηνία αποσβένονται.

Από την δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή διόρθωσης του περιεχομένου των αρχικών εγγραφών, που αφορά στους δικαιούχους και τα καταχωρισθέντα δικαιώματα. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής που κατέστη οριστική, ο πραγματικός δικαιούχος έχει ενοχική μόνο αξίωση κατά του αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισμού από την δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου.

Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και λοιπά στοιχεί του Κτηματολογίου ως ακίνητα «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου το αμάχητο τεκμήριο και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Γίνεται σαφές ότι, οι πραγματικοί δικαιούχοι των γεωτεμαχίων στις πιο πάνω περιοχές, που έχουν διαπιστώσει ή θα διαπιστώσουν, ότι το δικαίωμα που έχει καταχωρηθεί στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου διαφέρει από το πραγματικό τους δικαίωμα, πρέπει να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από τον ν. 2664/1998 ενέργειες, για την διόρθωση των σφαλμάτων των πρώτων εγγραφών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31/12/2020. Με την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας οι πρώτες εγγραφές καθίστανται οριστικές και δεν μπορούν πλέον να διορθωθούν.

Για το Δ.Σ. του Τμήματος Καστοριάς του

Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Ο Γραμματέας

Λιόκος Χρήστος

Ο Πρόεδρος

Γεωργάκης Νικόλαος

 

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια