Δέσμευση 5 θέσεων στάθμευσης για οχήματα του Δήμου δίπλα στο Δημαρχείο

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Δέσμευση 5 θέσεων στάθμευσης για οχήματα του Δήμου δίπλα στο Δημαρχείο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 29 Οκτωβρίου 2019 έλαβε:

Α.- την 265/19 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη δέσμευση ή μη πέντε (5) θέσεων στάθμευσης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου, στην οδό Χριστοπούλου, στην Κοινότητα Καστοριάς», σύμφωνα με την οποία:

α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση για τη δέσμευση πέντε (5) θέσεων στάθμευσης για υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου σε κοινόχρηστο χώρο, πλησίον του Δημαρχείου και συγκεκριμένα στη συμβολή της οδού Χριστοπούλου με την οδό Ιουστινιανού, στη δεξιά πλευρά, παράλληλα με το Βυζαντινό Τείχος.

Επίσης:

Β.- την 266/19 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο Ερμού, στην Κοινότητα Καστοριάς, σύμφωνα με την οποία:

α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στον πεζόδρομο Ερμού, αριθ. 1, στην Καστοριά, συνολικού εμβαδού 5,90 τ.μ, όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Κίμων Μηταλίδης

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια