Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή βοηθά στην κατάρτιση των νέων προγραμμάτων συνοχής με τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και το Ευρωβαρόμετρο

Αρχική » Ελλάδα » Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή βοηθά στην κατάρτιση των νέων προγραμμάτων συνοχής με τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και το Ευρωβαρόμετρο

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 2019 και ένα Ευρωβαρόμετρο για την περιφερειακή πολιτική. Αυτό θα βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή κατά την ενωσιακή δημοσιονομική περίοδο 2021-2027 να αξιολογήσουν την κοινή γνώμη, να προσδιορίσουν τα περιφερειακά πλεονεκτήματα και να στοχοθετήσουν καλύτερα τις επενδύσεις.

Οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και τη μελλοντική πολιτική συνοχής συνεχίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει αρχίσει συζητήσεις με όλες τις χώρες της ΕΕ σχετικά με τις προτεραιότητες των μελλοντικών προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή.

Στόχος είναι να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν. Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας και το Ευρωβαρόμετρο έχουν ως στόχο να τροφοδοτήσουν την εν λόγω διαδικασία προγραμματισμού.

Ο επίτροπος που είναι αρμόδιος για την πολιτική γειτονίας, τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση και την περιφερειακή πολιτική, κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε:«Όσο συντομότερα θα είναι έτοιμα τα νέα προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή, τόσο συντομότερα θα μπορέσουν τα κονδύλια της ΕΕ να αποδώσουν καρπούς. Η Επιτροπή βοηθά ενεργά τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα προγράμματά τους και τόσο ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας όσο και το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύονται σήμερα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορούν να εστιάσουν τις ενωσιακές και τις δημόσιες επενδύσεις.»

Ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 2019

Ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότηταςο οποίος ενημερώνεται ανά τριετία, επιτρέπει στις περιφέρειες να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εξέλιξή τους σε βάθος χρόνου και σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες. Με το διαδραστικό διαδικτυακό του εργαλείο, τόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όσο και οι πολίτες μπορούν να δουν πώς βαθμολογείται η περιφέρειά τους όσον αφορά την καινοτομία, τη διακυβέρνηση, τις μεταφορές, τις ψηφιακές υποδομές, την υγεία ή το ανθρώπινο δυναμικό. Βοηθώντας τις περιφέρειες να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία και τις αδυναμίες τους και να στοχοθετήσουν τις δημόσιες επενδύσεις, ο δείκτης μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την κατάρτιση των νέων προγραμμάτων.

Το Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την περιφερειακή πολιτική

Η έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την περιφερειακή πολιτική δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (81 %) πιστεύει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή τους, όταν γνωρίζουν πραγματικά τα έργα αυτά (μόνο το 40 %). Η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία από τις διαχειριστικές αρχές του προγράμματος και τους δικαιούχους για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και όρισε νέες απαιτήσεις στην πρότασή της για την επόμενη πολιτική συνοχής. Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει ένα σχέδιο επικοινωνίας για όλα τα προγράμματα, τις δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για σημαντικά έργα.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι περισσότεροι από όσους απάντησαν δήλωσαν ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση, στην υγεία ή στις κοινωνικές υποδομές (91 %), στο περιβάλλον (90 %) και θα πρέπει να επικεντρωθεί στις περιφέρειες με υψηλά ποσοστά ανεργία (69 %), στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές (54 %) και στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές (52 %).

Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με τις προτεραιότητες πολιτικής που πρότεινε η Επιτροπή για την επόμενη πολιτική συνοχής και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες των πολιτών σε επίπεδο χωρών· η κατανομή των απαντήσεων ανά χώρα είναι διαθέσιμη εδώ.

Ιστορικό Σε συνέχεια της πρότασής της για τη μελλοντική πολιτική συνοχής, που υποβλήθηκε στις 29 Μαΐου 2018, η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία προγραμματισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία έναρξη των επιτόπιων επενδύσεων.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προσφέρει ευρεία δέσμη μέτρων απλούστευσης, επενδυτική καθοδήγηση για κάθε χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εργαλεία όπως ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας ή το Ευρωβαρόμετρο για την περιφερειακή πολιτική. Όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών 2019, η οποία ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια