Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς για το θέμα των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς για το θέμα των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς

Στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να θέσει προ τετελεσμένων γεγονότων τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους εργαζόμενους του ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς, θέτοντας το εκβιαστικό δίλημμα, ότι αν δεν εγκριθεί η απόφαση του Νομικού Προσώπου για την ανανέωση των συμβάσεων σε δέκα από τους δέκα οκτώ σε σύνολο εργαζόμενους, θα απολυθούν και οι δέκα οκτώ εργαζόμενοι, απαντάμε αντιγράφοντας τι λέει η εγκύκλιος με ΑΔΑ ΩΔΩ1465ΦΘΕ-Π2Μ του Υπουργείου Εσωτερικών:

«Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄) σηµειώνονται περαιτέρω οι εξής αλλαγές στη διαδικασία των ανανεώσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68, άρνηση ανανέωσης σύµβασης απασχολουµένου γίνεται εφεξής µόνο µε την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την κείµενη νοµοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόµου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συµβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ µόνο κατ’ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και µε ειδική διαδικασία επιτρέπεται η µη ανανέωσή τους. Έτσι, ενώ για την ανανέωση όλων των συµβάσεων απαιτείται απόφαση µόνο του αρµοδίου µονοµελούς οργάνου, στην περίπτωση µη ανανέωσης των συµβάσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Εάν το πρόγραµµα υλοποιείται από το δήµο, η απόφαση περί µη ανανέωσης λαµβάνεται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο µε συγκεκριµένη και ρητώς αναγραφόµενη αιτιολογία. Εάν το πρόγραµµα υλοποιείται από ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, την ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση λαµβάνει το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου, η οποία εγκρίνεται εν συνεχεία από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο.»

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του Ν.4415/2016 και της εγκυκλίου του Υπουργείου:

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 10 ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 8 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια