Καστοριά - Εκπαίδευση Νεοεισερχόμενων Δασεργατών - OlaDeka

Καστοριά – Εκπαίδευση Νεοεισερχόμενων Δασεργατών

Ο Δήμος Καστοριάς σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5474/β/6-12-2018 έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες Εκπαίδευσης Νεοεισερχομένων Δασεργατών.

Προκειμένου να συντονιστεί και να διεξαχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο η διαδικασία της Εκπαίδευσης των  νεοεισερχομένων Δασεργατών, που επιθυμούν να γίνουν μέλη σε ΔΑ. Σ.Ε., θα πρέπει να υποβληθεί στην Δ/νση Δασών Καστοριάς αίτηση από τους ενδιαφερόμενους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφέροντος.
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
  3. Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται ότι, ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του, και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.
  4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  5. Προκειμένου περί αλλοδαπών προσκομίζονται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους σε ΔΑ.Σ.Ε., όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η Θεωρητική Εκπαίδευση διενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας Δ/νσης Δασών εντός της περιόδου από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, όποτε ορίσει η  κάθε υπηρεσία ανάλογα με τις δυνατότητές της.

Η διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και μπορεί να επαναλαμβάνεται εντός της παραπάνω περιόδου ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων και της δυνατότητα της Υπηρεσίας.

Τέλος οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν δικαίωμα απουσιών, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria