Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΚΟ ο Γ. Κασαπίδης

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΚΟ ο Γ. Κασαπίδης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., που εκλέχθηκε στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κασαπίδης Γεώργιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Μαλούτας Λάζαρος, Αντιπρόεδρος
3. Τσιούμαρης Γρηγόριος, Μέλος
4. Γιάτσιος Ιωάννης, Μέλος
5. Βαβλιάρας Γεώργιος, Μέλος
6. Πλακεντάς Παναγιώτης, Μέλος
7. Ζευκλής Χρήστος, Μέλος
8. Ελευθερίου Χρήστος, Μέλος
9. Στεργίου Εμμανουήλ, Μέλος
10. Χασιώτης Ευθύμιος, Μέλος
11. Αυξέντης Κων/νος, Μέλος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

Κοζάνη 23/09/2019
Γραφείο Τύπου
Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια