ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 – (ΠΑΑ 2014-2020)

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 – (ΠΑΑ 2014-2020)

CLLD/LEADER – H Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER  της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ , αποφάσισε την παράταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 19.2. του ΠΑΑ 2014 – 2020 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης είναι  η 10-10-2019 και ώρα 15:00.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών  ημερών να υποβάλλουν στην ΑΝΚΑΣ το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης μαζί με τον φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά.

 

Για την ΕΔΠ CLLD/LEADER

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 

1

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια