Μείωση των καταθετικών επιτοκίων κατά 10 μονάδες βάσης, στο -0,50%, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κηρύσσοντας παράλληλα την επανεκκίνηση του Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE) με αγορές ομολόγων 20 δισ. ευρώ μηνιαίως από την 1η Νοεμβρίου.

Ο Μάριο Ντράγκι, ο οποίος θα παραμείνει ακόμη έξι εβδομάδες στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας, βγάζει το «μπαζούκας» ακόμη μια φορά προκειμένου να προλάβει τον κύκλο της ύφεσης στην Ευρωζώνη, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς.

 Τα επιτόκια αναχρηματοδότησης θα διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα 0% και 0,25%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας, το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά ότι τα επιτόκια του ευρώ θα παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, ή θα υποχωρήσουν, έως ότου ο πληθωρισμός ενισχυθεί στα επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του 2%.

Όπως επίσης ανακοίνωσε η ΕΚΤ, σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκιά της η ΕΚΤ.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών τραπεζών (TLTROs), η ΕΚΤ αποφάσισε ότι στόχος είναι να διασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες τραπεζικής χρηματοδότησης και ομαλή μετάβαση της νομισματικής πολιτικής διατηρώντας τον υποστηρικτικό χαρακτήρα των πολιτικών της ΕΚΤ.

Πηγή