Υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν εκατόν είκοσι εφτά (127) αιτήσεις στήριξης – φάκελοι υποψηφιότητας προς ένταξη συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.778.000 €.

Η κατανομή των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι η κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αριθμός Προτάσεων

Δημόσια Δαπάνη

ΔΑΟΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

56

784.000€

ΔΑΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16

224.000€

ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

31

434.000€

ΔΑΟΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

24

336.000€

Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΟΛΟ

127

1.778.000€

                                                                                                    Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  α.α.    

                                                                                                                           ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΜΑΚΡΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας-Τμήμα Προγραμματισμού       

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια