Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: Επιχειρούμε ‘Εξω μέχρι 30/09/2019 και για την Πρόσκληση: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας μέχρι 22/07/2019

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: Επιχειρούμε ‘Εξω μέχρι 30/09/2019 και για την Πρόσκληση: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας μέχρι 22/07/2019

Την τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 (ΑΔΑ: 66ΓΟ465ΧΙ8 – Φ1Κ) Απόφασης , όπως ισχύει, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 , ως προς το σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00:00

Η Δράση ”Επιχειρούμε Έξω” στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
H Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Παραγωγικές- Μεταποιητικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις οι οποίες θα ενισχυθούν για τη συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού με ποσοστό επιχορήγησης 50% σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Δράσης.

Αναλυτικά για την πορεία της Δράσης μέχρι σήμερα μπορείτε να δείτε εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης: «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» μέχρι 22/07/2019

 

  • Σε ποιους απευθύνεται

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δημόσιοι ερευνητικοί φορείς μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις εξής επιλέξιμες περιφέρειες:

Για τον Άξονα 3:

  • Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου
  • Περιφέρειες Δυτ. Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορ. Αιγαίου

 

Για τον Άξονα 3Σ:

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου. 

Επισημαίνεται ότι στη Δράση μπορούν να λάβουν μέρος και Δικαιούχοι που συμμετέχουν σε ήδη χρηματοδοτούμενα δίκτυα του Eθνικού Σχεδίου Χρηματοδότησης Ερευνητικών Υποδομών Α’ και Β’ Κύκλου ή και σε ερευνητικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ της οικείας Περιφέρειας, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες, αποκλείεται η διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης, τεκμηριώνεται η ανάγκη επέκτασης της ήδη υφιστάμενης υποδομής και της πρόσθετης σχετικής χρηματοδότησης, η υλοποίηση της ήδη χρηματοδοτούμενης Πράξης εξελίσσεται ομαλά.

Περίοδος υποβολής

από 22/4/2019 έως 22/7/2019

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια