Μικρό αντίδωρο στον «Νέστορα» της καστοριανής δημοσιογραφίας - OlaDeka

Μικρό αντίδωρο στον «Νέστορα» της καστοριανής δημοσιογραφίας

Μικρή ή πόλη τής Καστοριάς, κειμένη σταθερά στό άκρον καί στίς παρυφές τού ευρύτερου Ελλαδικού…σύμπαντος.

Καί στόν μικρόκοσμο τής πόλης μας, όλο καί κάποιον γνωστό ,συχνά-πυκνά, θά συναντήσεις κάτω στήν αγορά.

Έτσι κι εγώ προχθές είχα τήν χαρά, γι’ ακόμη μιά φορά, μετά από καιρό, νά συναντήσω τόν φίλτατό κ.Θανάση.

Γιά μένα είναι κέρδος κι’αληθινή χαρά νά συνομιλώ μέ έναν τέτοιον άνθρωπο,πού χαρακτηρίζεται από μιά ιδιαίτερη καί ανυπόκριτη ευθύτητα ,μία φυσική καί έμφυτη ευγένεια πού αποτυπώνονται στήν γλυκειά του όψη καί στούς λόγους του,καί πού διαπιστώνει κανείς ότι στό πρόσωπό του τό »’φαίνεσθαι» καί τό »είναι» απολύτως ταυτίζονται.

Από τά χρόνια ακόμη τού »Ελεύθερου Σκοπευτή» καί εν συνεχεία σ’ όλες του τίς δραστηριότητες καί τούς λόγους του, μέ εντυπωσίαζε ή αναμφίβολη ευθυκρισία του, όταν μέ ευστοχία,σχολιάζοντας ,ανέλυε τά γεγονότα,τίς συμπεριφορές,τά φαινόμενα καί τίς πράξεις τής μικροκοινωνίας μας,υποδεικνύοντας πολλάκις,μέ αγαθή πρόθεση,ώς νουνεχής άνθρωπος,μέ απλότητα,σαφήνεια καί ήθος τά περί τού »φευκτέου» καί τού »πρακτέου».

Ο κ. Θανάσης, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη,υπήρξε εκ τών παλαιοτέρων ανεγνωρισμένων διδασκάλων καί γεννήτωρ πολλών νεωτέρων στόν χώρο τής τοπικής Δημοσιογραφίας,αλλά καί ώς σεβαστός καί νύν σεβάσμιος Νέστωρ αυτής, μαζί μέ τούς διακεκριμένους δημοσιογράφους καί τούς πνευματικούς ανθρώπους τού τόπου μας, συνέβαλε μέ ήθος, καί ακόμη συμβάλλει, στήν σύν Θεώ καλλιέργεια καί στόν εξευγενισμό τών συμπολιτών μας καί στήν βελτίωση τών κοινών.

Μακάρι κ.κ. Θανάση μου ό Κύριος νά σέ μακροημερεύει,γιά νά συνεχίζεις ,ώς ταπεινό καί πολύχρωμο άνθος νά στολίζεις διά τής παρουσίας σου τήν μικρή μας κοινωνία, γιά έτη ακόμη πολλά.

Μέ ιδιαίτερη χαρά καί ειλικρινή σεβασμό καί εκτίμηση ώς μικρό αντίδωρο τής ευγενικής προσφοράς σου στόν τόπο μας.

Δρ. Γερασ. ( Μάκης) Κουσουνής, Γεωπόνος

Η φωτογραφία από πίνακα του Δημήτρη Ιωαννίδη

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria