Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER  

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER  

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-20120

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΝΙΣΧΥΕΙ:

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών.

Επενδύσεις στην μεταποίηση και  εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Επενδύσεις οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.

Επενδύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.

Επενδύσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ).

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα).

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας.

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2467083441

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΚΑΣ  www.ankas.gr

leader-ankas-eu

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια