Δήμος Καστοριάς: 20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Δήμος Καστοριάς: 20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  •     Επίδοση ή μη της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (σχετική η υπ. αριθμ. 80/2005 αγωγή κατά Δήμου Καστοριάς)
  •     Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης και φωτισμού – Επισκευή – Συντήρηση χώρων W.C.5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς» Α.Μ. 12/2019, προϋπολογισμού 112.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το ανωτέρω έργο
  •     Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Καστοριάς, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων» Α.Μ. 20/2019, προϋπολογισμού 700.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  •     Έγκριση των από 01-07-2019 και 05-07-2019 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – φωτοτυπικού υλικού – φωτοτυπικών σχεδίων – διαφανειών – αναλώσιμων εξοπλισμού Τ.Π.Ε., για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 20/2019, προϋπολογισμού 40.997,57€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
  •     Έγκριση του από 26-06-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ξύλινου δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου Δ.Η. Μεσοποταμίας», Α.Μ. 55/2017, προϋπολογισμού 92.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  •     Αναίρεση του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών – Σήμανση Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 30/2019, προϋπολογισμού 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια