«Έγκριση πρότασης έργου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”»

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » «Έγκριση πρότασης έργου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”»

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” η οποία ελήφθη κατά την 5η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η Πρόταση Έργου με τίτλο «Διατήρηση της αυθεντικής πολιτιστικής κληρονομιάς και Ανάπτυξη του Έξυπνου Τουρισμού στην Κορυτσά και στην Καστοριά» (Authentic Cultural Heritage Preservation and Smart Tourism Development in Korca and Kastoria) και ακρωνύμιο: AuthentiKK, (MIS 5042956) στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Καστοριάς, έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

Στο έργο που θα έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 897.710,00 € συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Κορυτσάς (Επικεφαλής Εταίρος), ο Δήμος Καστοριάς και η εταιρεία CBS (Creative Business Solutions).

Ο Δήμος Καστοριάς θα χρηματοδοτηθεί με 320.000,00 € και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, εργασίες αποκατάστασης, φωτισμού και διεύρυνσης της σκηνής  του θεάτρου Βουνού προϋπολογισμού 128.000,00 €, εργασίες αποκατάστασης και φωτισμού και αναπαράσταση εικονικής πραγματικότητας 3D του Προϊστορικού Λιμναίου οικισμού Δισπηλιού προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια