Πυροσβεστική: 133 θέσεις με νέα προκήρυξη (PDF)

Αρχική » Ελλάδα » Πυροσβεστική: 133 θέσεις με νέα προκήρυξη (PDF)

Συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών, εξέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η πρόσκληση καθορίζει τον συνολικό αριθμό των εισακτέων ανά σχολή.

Σημειώστε:

  • Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθορίζεται σε 30
  • Ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καθορίζεται σε 103

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ΄ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει καλύπτεται από υποψηφίους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια