120 δόσεις: Ρύθμιση εξόδου στη σύνταξη για επαγγελματίες και αγρότες

Αρχική » Ελλάδα » 120 δόσεις: Ρύθμιση εξόδου στη σύνταξη για επαγγελματίες και αγρότες

Το νοµοσχέδιο για τις 120 δόσεις αυξάνει το όριο οφειλών στον ΟΓΑ και απεγκλωβίζει 30.000 αγρότες, ενώ επανυπολογισµός και «κούρεµα» οδηγούν στην έξοδο 50.000 επαγγελµατίες

Αύξηση του ορίου οφειλών από τα 4.000 στα 6.000 ευρώ για τους περίπου 30.000 «εγκλωβισµένους» αγρότες που δεν µπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω χρεών στον πρ. ΟΓΑ έρχεται µε τη ρύθµιση των 120 δόσεων. Συνολικά, µέσω της ρύθµισης θα απεγκλωβιστούν περίπου 80.000 οφειλέτες µη µισθωτοί που βρίσκονται στον προθάλαµο της σύνταξης και ασφαλίζονταν σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.

Το πολυαναµενόµενο νοµοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή τη ∆ευτέρα, όπως προανήγγειλε χθες η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, και θα περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την ίδια, τιςρυθµίσεις οφειλών σε Εφορία και Ταµεία, όπως και σηµαντικές εργασιακές διατάξεις. Για τους αγρότες που θα ενταχθούν στη ρύθµιση προβλέπεται αύξηση κατά 2.000 ευρώ του πλαφόν που «ξεκλειδώνει» την πόρτα της συνταξιοδότησης. ∆εδοµένου ότι οι προσαυξήσεις θα «κουρεύονται» για τους αγρότες κατά 100%, όσοι έχουν αρχική βασική οφειλή έως 6.000 ευρώ θα µπορέσουν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης αµέσως µετά την ένταξη στη ρύθµιση. Οι αγρότες συνταξιοδοτούνται µε:

  • Οριο ηλικίας 67 ετών και τουλάχιστον 15ετία ασφάλισης (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης) ή
  • Οριο ηλικίας 62 ετών µε τουλάχιστον 40ετία ασφάλισης.

Οι αγρότες άνω των 62 ετών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 4.000 ευρώ (σηµερινό όριο για έξοδο στη σύνταξη) υπολογίζονται σε περίπου 30.000. Η πλειονότητα αυτών, δηλαδή περίπου οι 10.000, είναι άνω των 67 ετών και χρωστούν συνολικά 103 εκατ. ευρώ. Σε ηλικία 62 ετών βρίσκονται περίπου 4.000 αγρότες, ενώ µεταξύ 64 έως 67 ετών οι «εγκλωβισµένοι» οφειλέτες φτάνουν τους 12.000.

«Οι άνθρωποι αυτοί, που µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία προοπτική, θα µπορέσουν να λάβουν σύνταξη και να αποπληρώσουν την οφειλή τους µέσω µιας µικρής µηνιαίας παρακράτησης» σηµείωσε χθες η κυρία Αχτσιόγλου. Οι αγρότες δεν θα εντάσσονται στον επανυπολογισµό, αλλά θα έχουν «κούρεµα» προσαυξήσεων κατά 100%, ενώ θα επωφελούνται από την αποπληρωµή του υπολοίπου (δηλαδή της βασικής οφειλής) σε έως 120 δόσεις µε ελάχιστο ποσό 30 ευρώ τον µήνα.

Ελάχιστη εισφορά

Οι προερχόµενοι από πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ θα επανυπολογίζουν εθελοντικά τις οφειλές τους για την περίοδο 2002- 2016 µε βάση την ελάχιστη εισφορά του νόµου Κατρούγκαλου. Θα «κουρεύεται» έτσι η βασική οφειλή και στη συνέχεια θα γίνεται «κούρεµα» προσαυξήσεων κατά 85%.

Ο συνδυασµός θα οδηγεί σε µία νέα οφειλή, µειωµένη µεσοσταθµικά κατά 65%, η οποία θα αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, µε ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.

Εφόσον η νέα οφειλή θα πέφτει κάτω από 20.000 ευρώ για τους προερχόµενους από τον ΟΑΕΕ, κάτω από 15.000 ευρώ για προερχόµενους από το ΕΤΑΑ και κάτω από 6.000 ευρώ για προερχόµενους από τον ΟΓΑ -είτε άµεσα είτε κατά τη διάρκεια της ρύθµισης-, οι οφειλέτες θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Εφόσον η αίτηση δεν µπορεί να υποβληθεί άµεσα, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις κάθε µήνα (έως 120) και µέχρι να αποπληρωθεί το υπερβάλλον ποσό (πάνω από τα 20.000, 15.000 ή 6.000 ευρώ αντίστοιχα), ώστε να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Από την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι οι υπηρεσίες να βγάλουν την απόφαση, ο ασφαλισµένος δεν πληρώνει δόσεις. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο µεσοδιάστηµα παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά. Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης παρακρατούνται από τη σύνταξη τα ελάχιστα ποσά δόσης, δηλαδή 30 ευρώ για τους αγρότες και 50 ευρώ για τους υπόλοιπους. Μετά την έκδοση της οριστικής σύνταξης και τον συµψηφισµό των δικαιούµενων αναδροµικών µε τα ποσά δόσεων που οφείλονται για το διάστηµα της αναµονής ή της χορήγησης προσωρινής σύνταξης, οι επόµενες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης.

Ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ µε οφειλές 37.444 ευρώ

Εµπορος του πρ. ΟΑΕΕ οφείλει 37.444 ευρώ.

Χωρίς τη ρύθµιση θα έπρεπε να πληρώσει εφάπαξ 17.444 ευρώ και τα υπόλοιπα 20.000 να του παρακρατούνται σε δόσεις από τη σύνταξη. Εφόσον ενταχθεί στον επανυπολογισµό, το νέο χρέος του µετά το «κούρεµα» πέφτει στα 13.519 ευρώ (αποµείωση 63,9%).

Μπορεί άµεσα να υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση. Οταν εκδοθεί η σύνταξή του, θα αρχίσει να του παρακρατείται κάθε µήνα ποσό 112 ευρώ για την αποπληρωµή της οφειλής του, εφόσον επιλέξει το πλήρες πακέτο των 120 δόσεων.

Για την ενδιάµεση περίοδο αναµονής οι οφειλόµενες δόσεις θα κρατηθούν από τα αναδροµικά της σύνταξης.

Αγρότης του ΟΓΑ που οφείλει 7.074 ευρώ

Ασφαλισµένος αγρότης του πρ. ΟΓΑ οφείλει σήµερα (βασική οφειλή και προσαυξήσεις) 7.074 ευρώ.

Χωρίς τη ρύθµιση θα έπρεπε να πληρώσει εφάπαξ 3.074 ευρώ και τα υπόλοιπα 4.000 ευρώ να του παρακρατούνται σε δόσεις από τη σύνταξη.

Εφόσον ενταχθεί στη ρύθµιση, το νέο χρέος του µετά το «κούρεµα» 100% των προσαυξήσεων πέφτει στα 5.920 ευρώ.

Μπορεί να υποβάλει άµεσα αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς το νέο χρέος του πέφτει κάτω από τα 6.000 ευρώ, όπου τοποθετείται το νέο πλαφόν.

Συντελεστής αποπληρωµής θα καθορίζει τις δόσεις

Τη θέσπιση συντελεστή αποπληρωµής µε βάση το εισόδηµα, που θα καθορίζει τον αριθµό των δόσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών στην Εφορία, προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών για τη ρύθµιση των 120 δόσεων που αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή τη ∆ευτέρα.

Για όσους έχουν εισόδηµα έως 12.000 ευρώ δεν θα υπάρχει κανένας «κόφτης» και οι οφειλές τους θα αποπληρώνονται αυτόµατα σε 120 µηνιαίες δόσεις.

Σύµφωνα µε το νέο σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι, προκειµένου να παρακαµφθούν και οι αντιρρήσεις των θεσµών και το σύστηµα να γίνει δικαιότερο, το ύψος του δηλωµένου εισοδήµατος του οφειλέτη θα αποτελεί το βασικό κριτήριο για το ποσό που θα καταβάλλει ετησίως ο οφειλέτης στην Εφορία για την εξυπηρέτηση του χρέους του. Ειδικότερα:

  • Οι δόσεις για την εξόφληση του χρέους θα προκύπτουν από την εφαρµογή συντελεστή επί του εισοδήµατος, που ανάλογα µε το ύψος του θα κυµαίνεται από 5% έως 40% για όσους έχουν υψηλότερο εισόδηµα από 12.000 ευρώ. Για παράδειγµα, αν ένας φορολογούµενος έχει ετήσιο εισόδηµα 15.000 ευρώ, θα µπορεί να αποπληρώσει το 5% του εισοδήµατός του για την οφειλή του, δηλαδή θα καταβάλλει 750 ευρώ ετησίως, δηλαδή 62,5 ευρώ µηνιαίως. Αν ο ίδιος χρωστά 3.000 ευρώ, θα µπορεί να αποπληρώσει την οφειλή του σε 48 δόσεις των 62,5 ευρώ.
  • Η ελάχιστη µηναία δόση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη από 20 ευρώ.
  • Ο αριθµός των δόσεων θα κυµαίνεται από 18 έως 120, µε βάση τον συντελεστή αποπληρωµής και το ύψος του εισοδήµατος.
  • Το επιτόκιο της ρύθµισης θα είναι 5%, ενώ εξετάζεται χαµηλότερο επιτόκιο σε όσους έχουν εισόδηµα έως 12.000 ευρώ.
  • Στη ρύθµιση θα µπορούν να ενταχθούν οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και το τέλος του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξοφληθεί ή ρυθµιστεί µε την πάγια ρύθµιση όλες οι φορολογικές οφειλές του 2019.
  • Η αίτηση για ένταξη στη ρύθµιση θα γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο.

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια