Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την εκπαίδευση που παρουσιάστηκε το Νοέμβριο

Αρχική » Ελλάδα » Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την εκπαίδευση που παρουσιάστηκε το Νοέμβριο

Τα κυριότερα σημεία:

* Καθιέρωση του επαγγελματικού προσανατολισμού από το Γυμνάσιο, με συμμετοχή επιστημόνων και στελεχών της αγοράς.

* Εισαγωγή του θεσμού της “άσκησης” σε επιχειρήσεις.

* Ενίσχυση του θεσμού των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Η επιλογή στα πρότυπα σχολεία θα γίνεται με ένα αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής.

* Ενδοσχολική επιμόρφωση, με αξιοποίηση στελεχών της εκπαίδευσης και συμπράξεις με Ανώτατα Ιδρύματα.

* Επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης στο ΕΚΔΔΑ.

* Προγραμματισμός προσλήψεων βάσει των πραγματικών αναγκών, δημογραφικών εξελίξεων και δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Διορισμοί εκπαιδευτικών με αντικειμενικό σύστημα επιλογής, στο οποίο θα συνυπολογίζονται η προϋπηρεσία, η επιστημονική επάρκεια και η παιδαγωγική κατάρτιση.

* Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές με χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Δημιουργία δεικτών με βάση τα αποτελέσματα.

* Αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Σύνδεση της αξιολόγησης με την επιμόρφωση.

* Ο καθορισμός των κριτηρίων και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

* Σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (επάρκεια – κατάρτιση, προϋπηρεσία, ψηφιακές δεξιότητες, αποτελέσματα αξιολόγησης, συνέντευξη από συμβούλιο επιλογής κτλ.)

* Επιλογή ανώτατων στελεχών εκπαίδευσης με διαδικασία ΑΣΕΠ.

* Επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων.

* Απελευθέρωση του σχολείου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του υπουργείου Παιδείας.

* Σε διοικητικό – οικονομικό πεδίο: δημιουργία ολιγομελούς οργάνου υποστήριξης (διευθυντές, εκπρόσωπος αυτοδιοίκησης, κηδεμόνες, μαθητές) για τη λειτουργία του σχολείου και τη διαχείριση πρόσθετων πόρων επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης.

* Σε παιδαγωγικό πεδίο: ελευθερία στον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη.

* Ενισχυμένος ρόλος του διευθυντή του σχολείου.

* Εθνικό απολυτήριο. Ο βαθμός θα προκύπτει από τον συνυπολογισμό και των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη.

* Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη με την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων.

* Πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον μια ξένης γλώσσας.

* Διατήρηση για τουλάχιστον δύο χρόνια του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων. Επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής.

* Καθορισμός ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

* Καθορισμός ετήσιου αριθμού εισακτέων από τα Ανώτατα Ιδρύματα.

* Για κάθε παιδί που δεν θα βρίσκει θέση σε παιδικό σταθμό, η οικογένεια του εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ το μήνα για δέκα μήνες το χρόνο, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνει σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της.

* Ελεύθερη επιλογή δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.

* Αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ιδιωτική εκπαίδευση.

* Ίδρυση πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων. Ίδρυση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας

* Νέο πλαίσιο λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας για τους απόφοιτους Γυμνασίων.

* Επαναφορά Συμβουλίου Ιδρύματος στα ΑΕΙ. Επαναφορά του θεσμού του Γενικού Γραμματέα στα Ανώτατα Ιδρύματα.

* Η κρατική χρηματοδότηση προς τα ΑΕΙ θα γίνεται βάσει κριτηρίων και δεικτών και θα συνδέεται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

* Κατάργηση του ασύλου.

* Νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για πρόσθετη χρηματοδότηση. Αξιοποίηση από τα ιδρύματα εσόδων από επιχειρήσεις έντασης γνώσης και κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων με ιδιωτικούς φορείς.

* Αναθεώρηση άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια