Προσφυγή Δ. Κωτούλα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά εισήγησης που «υποθηκεύει το μέλλον του Δήμου Καστοριάς» - OlaDeka

Προσφυγή Δ. Κωτούλα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά εισήγησης που «υποθηκεύει το μέλλον του Δήμου Καστοριάς»

Μία από τις σταθερές πηγές χρηματοδότησης του Δήμου Καστοριάς είναι τα ανταποδοτικά τέλη. Όταν κάποιος εισηγείται 7 μέρες πριν την έναρξη του εκλογικού νόμου, την εκχώρηση- ενεχυρίαση των τελών για 4,3 εκ ευρώ περίπου, επίσης την πληρωμή ανεξάρτητου συμβούλου για 297.000 ευρώ και άλλα κόστη τα οποία μονομερώς θέλει να επιβάλει δεσμεύοντας το Δήμο Καστοριάς για τα επόμενα 12 χρόνια, αποχωρώντας και επικαλούμενος το πλασματικό μελλοντικό οικονομικό όφελος στα χαρτιά, είναι κατά τη γνώμη μου, μια μη Έντιμη πρόταση.
Συνειδησιακά αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που μου αναλογούν χωρίς να τις απεμπολώ, αναγκάστηκα να προσφύγω στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά μιας εισήγησης η οποία υποθηκεύει το μέλλον του Δήμου.
Δημήτρης Κωτούλας

Διαβάστε την απόφαση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης

Ακολουθεί το κείμενο της προσφυγής:  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

1)Δημητρίου Κωτούλα του Αλεξάνδρου, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Καστοριάς.

ΚΑΤΑ

Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

ΑΔΑ ΨΓΜΕΩΕΥ-94Ζ     ΑΡ. ΠΡΩΤ. :6859/18-04-2019

Της Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»  για την ωρίμανση –  προώθηση και υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου έστειλε πρόσκληση Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019  και ώρα 16:03 για τις εργασίες του 5ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00.

Στην εν λόγω πρόσκληση υπήρχε στο θέμα 9, εισήγηση του Δημάρχου Καστοριάς με θέμα Την Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»  για την ωρίμανση- προώθηση και υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Προσβάλουμε την Παρούσα ως μη νόμιμη και νόμο αβάσιμη, προσφεύγοντας ενώπιον σας, για τους κάτωθι αναφερομένους λόγους :

  1. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

1.1 Tην Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 16:03 έγινε με ηλεκτρονικά μέσα η εν λόγω   πρόσκληση  στην οποία δεν υπήρχε εισήγηση του Θέματος 9. (Προφανώς για λόγους σκοπιμότητας). Επίσης ουδέποτε στάλθηκε ενημερωτικό email για το περιεχόμενο της Προγραμματικής σύμβασης μέχρι την Τρίτη 16 Απριλίου.

1.2  Την Τρίτη  στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού υπήρξαν ήδη αντιδράσεις από συγκεκριμένο Δημοτικό Σύμβουλο παρουσιάστηκε το σώμα της Προγραμματικής χωρίς τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Η προγραμματική σύμβαση αφορά και εμπεριέχει περιεχόμενο που άπτεται των κάτωθι τμημάτων:   1)Τεχνικών Υπηρεσιών 2) Προγραμματισμού και 3) Οικονομικών

Μετά από διερεύνηση του ζητήματος διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν εισηγήσεις για προφανείς λόγους, που μόνο οι εισηγητές μπορούν να εξηγήσουν για τους δικούς τους λόγους.

1.3 Επισημαίνεται  ότι σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ 5 του ν3853/2010 , όπως ισχύει, από τις 25 Απριλίου 2019 μέχρι την 31 Αυγούστου 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επειγούσης σημασίας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Οι διαδικασίες τόσο τεχνικές όσο και ελέγχου ήδη τελούνται μέσα στα προεκλογικά όρια. Βέβαια όταν αναφέρει ο νομοθέτης για έκτακτες περιπτώσεις είναι ανήθικο κάποιος να προσπαθεί να δρομολογήσει ενέργειες μία βδομάδα πριν την εφαρμογή του νόμου για μια χρηματοδότηση  που αφορά το μέλλον για 12 χρόνια. Να εισηγείται δηλαδή ο Δήμαρχος την ενεχυρίαση τελών για τις τρεις επόμενες δημοτικές αρχές. Το βάθος χρόνου και η μεγάλη αξία χρημάτων που αναφέρονται στην σύμβαση  την δεδομένη  χρονική στιγμή δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την σκοπιμότητα.

1.4 Στην προγραμματική σύμβαση αναφέρονται ασαφείς πληροφορίες οι οποίες δεν αποδεικνύονται με έγγραφα και μελέτες , αγνοώντας μάλιστα και την παρούσα κατάσταση του Δήμου τόσο σε έμψυχο υλικό όσο και σε υλικοτεχνικό.

  • «Μη ορθολογική λειτουργία δικτύου (έναρξη – λήξη λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής – Δύσης, αλλά σε μια προσέγγιση»

Αγνοώντας την λειτουργία έναρξης λήξης με φωτοκύτταρα . Αγνοώντας επίσης και το κόστος εγκατάστασης αυτών. Ενδεικτικά  αναφέρουμε πως  100 φωτορυθμικά συστήματα προς 25 ευρώ έκαστο αγόρασε ο δήμος Ξάνθης από την ΔΕΗ προκειμένου να ρυθμίσει τη λειτουργία των φωτιστικών του σε οδούς στο οποίο και παρατηρείται πρόβλημα όταν αλλάζει η ώρα και στις διακοπές ρεύματος.

  • «οδοφωτισμός αυτές περιλαμβάνουν 3.440 φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες»

Για τον αριθμό  3.440 των φωτιστικών δεν αναφέρεται η πηγή πληροφόρησης, ενώ ακολουθείται συνεχώς μια μονομερή τακτική πληροφόρησης

  • «Ο Δήμος έχει υλοποιήσει ήδη πλήρη τεχνική και οικονομική αποτύπωση του Δημοτικού δικτύου φωτισμού»

Η εν λόγω αποτύπωση δεν παρουσιάστηκε αφού δεν υπήρξαν υπηρεσιακοί  για να στηρίξουν ή καταρρίψουν την όλη επιχειρηματολογία της εταιρίας , στην οποία ο Δήμαρχος θέλει απευθείας να δώσει την εκχώρηση τελών του Δήμου Καστοριάς. Ενώ όλα αυτά αποτελούν μέρη μελέτης για να υποβάλει ο ίδιος ο Δήμος

  • «Λογαριασμός escrow account σε πιστωτικό ίδρυμα»

Γενική πληροφόρηση με ασάφειες, αφού δεν αποτυπώνονται  οι όροι και το πλαίσιο. Eπίσης δεν έχει αποσαφηνιστεί   αν αυτός ο ανοιχτός διαπιστευτικός λογαριασμός  είναι εις όφελος του Δήμου ή γίνεται μόνο και μόνο για να διασφαλίζεται και να έχει εγγυήσεις αυτός που θα λαμβάνει χρήματα.

  • «Ο Κύριος του έργου (Δήμος Καστοριάς) αναλαμβάνει : Να θέσει το πλαίσιο αρχών… να παρέχει Τεχνική και οικονομική αποτύπωση… να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό του αναδόχου… να ορίσει υπαλλήλους αντίστοιχης ειδικότητας… Να παρέχει έγκαιρα στο φορέα υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση… Να συνεργάζεται με το φορέα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου… να μεριμνήσει για την έκδοση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων… την οικονομική διαχείριση και καταβολή αναγκαίων πόρων»

«Ο φορέας υλοποίησης θα λειτουργεί ως Προισταμένη αρχή και Διευθύνουσα υπηρεσία»

Από όλα τα ανωτέρω φαίνεται καθαρά ότι τις  απαραίτητες ενέργειες θα τις κάνει ο Δήμος Καστοριάς . Ο Δήμαρχος όμως θέλει και να εκχωρήσουμε τα τέλη με αιτιολογία  τυχόν εκπτώσεων  για 12 χρόνια ενώ η  Προγραμματική σύμβαση σε επίπεδο διαδικασιών είναι εις βάρος του Δήμου Καστοριάς, αφού όλα θα τα κάνει ο Δήμος και ο Φορέας θα είναι η Προϊστάμενη Αρχή.

  • «Ανεξάρτητος σύμβουλος 12ετία μισθοδοσία  297000 ευρώ με ΦΠΑ»

Ποιος θα είναι με ποια κριτήρια και τι ρόλο θα έχει; Ασαφείς διατυπώσεις που αφορούν οικονομικά οφέλη και θα έπρεπε να είναι διαφανές.

1.5 ‘Όλα τα ανωτέρω συνιστούν την αδικαιολόγητη παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών για λόγους σκοπιμότητας

Συμπερασματικά  στο όλο εγχείρημα βλέπουμε την πλήρη  έλλειψη εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας , ενώ παρουσιάζεται μια ιδεατή κατάσταση δίχως τον απαιτούμενο έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου και την σταθερή μονομερή ενημέρωση από τον φορέα υλοποίησης.

  1. Μη συμφέρουσα οικονομική πρόταση για το Δήμο Καστοριάς

2.1 Το οικονομικό όφελος που παρουσιάστηκε τεχνηέντως καταρρίπτεται αφού στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) έχει προταθεί έργο ενεργειακής αναβάθμισης δικτύων ΦΟΠ Καστοριάς ποσού 1.630.000 ευρώ που αφορά την ίδια  επιλέξιμη περιοχή που προτείνουν στην προγραμματική σύμβαση. Αναφορικά το κόστος επένδυσης που προτείνεται από την εταιρία με την εισήγηση Δημάρχου είναι  1.968.500 ευρώ.    Κατά συνέπεια σύμφωνα με την σύγκριση των ποσών  το όφελος του Δήμου είναι η πραγματοποίηση του έργου μέσω ΕΣΣΒΑΑ με χρηματοδότηση  100% και όχι η  εκχώρηση τελών  για 12 έτη. Παράλληλα να τονιστεί πως οι υπηρεσίες δεν έχουν δηλώσει αδυναμία υλοποίησης του παραπάνω έργου , ενώ ειρωνεία αποτελούν και οι υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος έναντι της εταιρείας και αποτυπώνονται  στην τελική  πρόταση της προγραμματικής  αναλύοντας  με αμφισβητούμενα στοιχεία το δήθεν όφελος, δίχως καν να υπολογίζει και το κόστος που θα προκύψει από τον χρόνο ενασχόλησης  των υπηρεσιών.

Αξιοσημείωτο είναι πως η προγραμματική σύμβαση έχει προβλέψει την άνω διαδικασία και δίνει το δικαίωμα αλλαγής περιοχής δράσης μόνο αν βρεθεί άλλη πηγή χρηματοδότησης. Αγνοώντας παντελώς πως η προγραμματική μπορεί να υλοποιηθεί σε 6 μήνες ενώ η ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μετά 6 μηνών. Με αποτέλεσμα ο Δήμος για το συγκεκριμένο έργο χρονικά δεν θα έχει περιθώρια αντίδρασης αν κάτι δεν τον συμφέρει.

2.1     Σκοπός των Δήμων είναι η ποιότητα ζωής  και η ευμάρεια των δημοτών . Ένα μέσο είναι  η ελαχιστοποίηση κόστους τελών σε ένα Δήμο οικονομικά υγιή. Διαπιστώνουμε με μεγάλη ευκολία το ρίσκο  μελλοντικής επιβάρυνσης για τα επόμενα 12 έτη με ότι αυτό συνεπάγεται. Χωρίς να υπολογίζονται στην προγραμματική μελλοντικοί αστάθμητοι παράγοντες. Ενώ συντελεστής ρίσκου δεν φαίνεται να παρουσιάζεται στην οικονομική ανάλυση, ούτως ώστε να αποδεικνύει τελικά αν αξίζει τον κόπο να γίνει το όλο εγχείρημα.

2.2 Σύμφωνα πάντα με την προγραμματική, το κόστος τοποθέτησης φωτιστικών ανέρχεται 1.987.500 ευρώ  με φπα, έχοντας ως αποτέλεσμα την πρόταση προσφοράς για το κόστος  να διαμορφώνεται αρχικά στα 4.349.209,81 ευρώ με φπα. Όμως αυτή Πρακτική η οποία καθορίζει την τιμή ο προσφερόμενος είναι πάντα ζημιογόνα για ευνόητους λόγους . Για αυτό τον λόγο σε μεγάλα εθνικά έργα ακόμη και σήμερα έχει παρατηρηθεί το γεγονός της υπερτιμολόγησης και λοιπών παθογενειών .

Συμπερασματικά αν δεν υπάρξει οικονομοτεχνική ανάλυση από τους αρμόδιους που είναι οι ίδιες υπηρεσίες του Δήμου, τα πράγματα ποτέ δεν θα έχουν διαφάνεια.

2.3  Εξοικονόμηση  κόστους ενέργειας προκύπτει άμεσα και  από την μείωση χρέωσης κιλοβατώρας. Αν οι επόμενες δημοτικές αρχές βάλουν στόχο και επιτύχουν την μείωση τα οικονομικά οφέλη του Δήμου θα είναι πολλαπλάσια.  Βλέπουμε όμως χωρίς να έχουν εξαντληθεί και άλλοι τρόποι εξοικονόμησης  την ευκολία εκχώρησης  των Δημοτικών τελών για 12 χρόνια όπου ακόμα και αγια αυτήν την χρονική διάρκεια  Γεννώνται ερωτήματα. Για παράδειγμα γιατί να είναι για 12 και όχι για 20 χρόνια ή για 6; Και μάλιστα ποιος είναι αυτός που καθορίζει την δωδεκαετία; Και με ποιο σκοπό.

Πρακτικά αν οι επόμενες δημοτικές αρχές σχεδιάσουν και  διενεργήσουν διαγωνισμό για αλλαγή πάροχου ενέργειας με αποτέλεσμα  να επιτευχθεί σημαντική μείωση χρέωσης στον Δήμο Καστοριάς που αφορά όλες  τις δομές ,  ποια αλλαγή θα φέρει στους πίνακες της οικονομοτεχνικής ανάλυσης της σύμβασης; Η στόχευση και το όραμα για αλλαγές θα φέρουν όφελος στο Δήμος και όχι η εκχώρηση και ενεχυρίαση Τελών για 12 χρόνια.

2.4 Ο Δήμος Καστοριάς με 10-20 χιλιάδες ευρώ μπορεί να   κάνει μελέτες  μόνος του και να υποβάλει όλο το έργο στο ΕΣΣΒΑΑ αφού είναι στις επιλέξιμες δαπάνες και αφορά και το Επιχειρησιακό του Δήμου. Και μόνο αυτό φτάνει για να εξοικονομήσει ο Δήμος πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ που θα εισπράξει ο ανάδοχος και ο φορέας υλοποίησης.

Ποιο είναι το πραγματικό όφελος; αυτό που μπορούμε να έχουμε ή τα περισσεύματα που προβλέπεται να μας δίνουν;  Ένα δίλημμα που πρέπει να το σκεφτεί ο Δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών αφού επιτροπή παρακολούθησης θα είναι η ίδιοι τους, χωρίς καν να έχουν προβλέψει ότι σε 20 ημέρες γίνονται εκλογές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω  ζητούμε την ακύρωση της απόφασης για λόγους επί της διαδικασίας αφού δεν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών και επί της ουσίας αφού η μονομερής πληροφόρηση από τους ωφελούμενους οικονομικά, δεν αποδεικνύει το όφελος του Δήμου αλλά μάλλον είναι εις βάρος αφού μπορούν να βρεθούν τα χρήματα από άλλους πόρους χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση για τον Δήμο.

Εσπευσμένα και πρόχειρα  στην πιο ακατάλληλη στιγμή εκχωρούν   και βάζουν  ενέχυρο δικαιώματα τελών για επόμενα   12 έτη και αφορούν  μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς την έγκριση των υπηρεσιών και με τα οικονομικά του Δήμου να παραπαίουν.

Η απώλεια χρημάτων  σε αυτήν τη δεδομένη χρονική συγκυρία είναι καταστροφική.

Καστοριά   2/5/2019

Κωτούλας Δημήτρης

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria