«Παγώνουν» διορισμοί, προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές λόγω εκλογών

Αρχική » Ελλάδα » «Παγώνουν» διορισμοί, προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές λόγω εκλογών

Ενημερωτικό σημείωμα του Τάκη Ρουμπή, αιρετού ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Οι οριστικές τοποθετήσεις και οι βελτιώσεις θέσεων (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας) των εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης είχαν παραμείνει σε εκκρεμότητα, γιατί σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 76919/Ε2/16-05-2019 έπρεπε να πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.4610/2019, την ανάγκη καθορισμού οργανικών θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα νέα ωρολόγια προγράμματα, για τα οποία αναμένεται σχετική Υπουργική Απόφαση.

Μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν τον διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Για κάθε μεταβολή απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον αρχαιότερο Σύμβουλο της επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας την επομένη της προκήρυξης των εκλογών.Ανάλογη διαδικασία είχε ακολουθηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου του 2015, κατά την έναρξη του διδακτικού έτους, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τη διενέργεια αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και την πρόσληψη αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, όπου και εκδόθηκε η γνωμοδότηση 40/2015 της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τάκης Ρουμπής
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια