Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς για την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Μαΐου 2019

emporikos-syllogos-kastorias
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς για την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Μαΐου 2019

Δεδομένου ότι ξεκίνησε από σήμερα η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Μαΐου 2019,

θα  θέλαμε  να  υπενθυμίσουμε  τα  κάτωθι:  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4177/2013, ως  ενδιάμεσες  εκπτωτικές  περίοδοι ορίζονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο  δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Οι 15 ημέρες των ενδιάμεσων  εκπτωτικών περιόδων, όπως  αναφέρονται  στο  νόμο  είναι  ημερολογιακές  και  όχι  εργάσιμες.

   Σύμφωνα  με  το  άρθρο 16  του Ν. 4177/2013, τα  καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της  χώρας  μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου. 

Η  πρώτη  Κυριακή  της  ενδιάμεσης  εκπτωτικής  περιόδου  είναι  η  5η Μαΐου                 

Στο  παραπάνω  πλαίσιο , οι  ενδιάμεσες  εκπτώσεις  θα  ξεκινήσουν  σήμερα  Πέμπτη  2  Μαΐου  και  θα  λήξουν  την  Τετάρτη  15  Μαΐου. Προαιρετικά, τα  καταστήματα  κάθε είδους  μπορούν  να  λειτουργήσουν την Κυριακή 5 Μαΐου 2019Η λειτουργία επιτρέπεται  την  συγκεκριμένη  Κυριακή από  ώρα 11.00  έως  ώρα  20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 2224/1994).

   Σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου (άρθρο 21), σε όσους  παραβαίνουν  τις  διατάξεις  περί  εκπτώσεων επιβάλλεται  πρόστιμο  ποσού  ίσου  με το 0,5%  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  και  πάντως  όχι  κατώτερο  από πέντε  χιλιάδες  (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που  επιβληθεί  για  δεύτερη  φορά  πρόστιμο για  την ίδια  παράβαση  μέσα  σε  διάστημα πέντε (5) ετών, το  πρόστιμο αυξάνεται  στο 3% του ετήσιου κύκλου  εργασιών  της συγκεκριμένης  επιχείρησης.

    Στην  επιβαρυντική  περίπτωση  που  οι  εκπτώσεις  είναι  ανακριβείς  ή  παραπλανητικές  ως  προς  το  ποσοστό  τους  ή  ως  προς  την  ακρίβεια  των  αναγραφόμενων  τιμών  ή  ως  προς  την  ποσότητα  των προσφερόμενων  με  έκπτωση  προϊόντων  ή  ενέχουν  οποιασδήποτε  μορφής  απόκρυψη  ή  παραπλάνηση  του καταναλωτή , επιβάλλεται  πρόστιμο  ποσού  ίσου  με  το  1%  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  και  πάντως  όχι κατώτερο  από  δέκα  χιλιάδες  (10.000) ευρώ. Σε  περίπτωση  που  επιβληθεί  για δεύτερη  φορά  πρόστιμο  για την  ίδια  παράβαση  μέσα  σε  διάστημα  πέντε  (5)  ετών, το  πρόστιμο αυξάνεται  στο  3%  του  ετήσιου  κύκλου εργασιών  της  συγκεκριμένης  επιχείρησης.

    Αρμόδιες  ελεγκτικές  αρχές  σύμφωνα  με  το νόμο  είναι: α) Οι  υπηρεσίες  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας.  β) Οι  υπηρεσίες  της  Γενικής  Γραμματείας  Καταναλωτή του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας.  γ) Οι  υπηρεσίες της  Γενικής  Γραμματείας  Βιομηχανίας του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας. δ) Οι  Διευθύνσεις  Ανάπτυξης  των  Περιφερειών. ε) Οι Υπηρεσίες  του  Λιμενικού  Σώματος, στη  ζώνη  δικαιοδοσίας  τους  και  αρμόδια  αρχή  για  την  επιβολή  των προστίμων  είναι  ο  Γενικός  Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  («κρατικός  περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται  η  παράβαση.  Οι  αρχές  αυτές  ελέγχουν  την  εφαρμογή  τόσο  της  νομοθεσίας  για  τις  εκπτώσεις  και  προσφορές  όσο  και  αυτής  που  αφορά  στις  Κυριακές.                                                              

Καστοριά  Τ.Κ. 52100 – Κολοκοτρώνη 4 – 2ος όροφος – τηλ.- fax 2467026380 – e-mail: [email protected]

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια