Για την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων με διακοπή ηλεκτροδότησης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Για την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων με διακοπή ηλεκτροδότησης

Για την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων με διακοπή ηλεκτροδότησης (άρθρο 222, Ν.4555/18, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103, Ν.4604/2019) είναι απαραίτητη η προσκόμιση στον οικείο δήμο σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη για την μη χρησιμοποίησή τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, είναι η 31/12/2019.

Από 01/01/2020 η απαλλαγή ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης. Μέχρι την υποβολή αυτής στην αρμόδια υπηρεσία, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται, τέλος, η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ακινήτων να υποβάλουν δήλωση των ακινήτων τους στο δήμο για την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24, Ν.2130/93).

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 2467351144-145-146.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια