Μείωση των τελών Κοιμητηρίου κατά 50% αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Μείωση των τελών Κοιμητηρίου κατά 50% αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Διονύσης Λίτσκας ο οποίος ήταν ο εισηγητής του συγκεκριμένου θέματος,  η μείωση κρίθηκε αναγκαία τόσο λόγω της οικονομικής κρίσης όσο και για το ότι αρκετοί ήταν οι πολίτες οι οποίοι εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους προς τον Δήμο Καστοριάς, σχετικά με το ύψος των τελών που είχαν επιβληθεί με προγενέστερη απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Λίτσκας ανέφερε ότι τα τέλη χρήσης τάφου μειώνονται από 100,00, στα 50,00 ευρώ ανά έτος για τα επόμενα δυο έτη πέραν της επταετίας και από 150, στα 75,00 ευρώ ανά έτος, για κάθε επόμενο έτος  πέραν της παρέλευσης των εννέα ετών. Στα ίδια επίπεδα, παραμένουν τα τέλη εκταφής και χρήσης οστεοφυλακίου.  Συγκεκριμένα το τέλος εκταφής ανέρχεται στο ποσόν των 50,00 ευρώ για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιασθεί πριν την έναρξη ισχύος του κανονισμού, εφόσον έχουν εξοφλήσει τα τέλη ανανέωσης μέχρι και το προηγούμενο έτος του έτους αίτησης εκταφής.
Ενώ, το τέλος χρήσης οστεοφυλακίου :  100,00 ευρώ εφάπαξ (25,00 ευρώ για την παροχή οστεοθήκης και 75,00 ευρώ για τη δεκαετή φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο)  Μετά την παρέλευση δέκα  ετών υπάρχει δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα έτη με αντίστοιχο τέλος ίσο με 50,00 ευρώ εφάπαξ.

Επίσης αποφασίστηκε:  για ανήλικα άτομα όπως αυτά ορίζονται με βάση την επίσημη ενηλικίωση του Ελληνικού Κράτους, να καταβάλλεται το ποσό των 160 ευρώ για την αρχική επταετία (πλην της εκταφής) και δωρεάν τέλη για τις ανανεώσεις των τάφων και χωρίς υποχρέωση ανακομιδής οστών.Ανήλικα ενταφιασμένα τα προηγούμενα έτη δωρεάν τέλη για τις ανανεώσεις των τάφων και χωρίς υποχρέωση ανακομιδής οστών. Στην περίπτωση που γίνει ανακομιδή των οστών ανήλικων, η χρέωση του τέλους εκταφής θα είναι σύμφωνη με τα τέλη κοιμητηρίων του τρέχοντος έτους. 6. Για Ενήλικες από 19 μέχρι 30 ετών, να καταβάλλεται το ποσό των 160 ευρώ για την αρχική επταετία (πλην της εκταφής) και δωρεάν τέλη για τις ανανεώσεις των τάφων μέχρι τη συμπλήρωση των εικοσιπέντε ετών από την ημέρα ταφής. Στην περίπτωση που γίνει ανακομιδή οστών ενηλίκων από 19 μέχρι 30 ετών, η χρέωση του τέλους εκταφής θα είναι σύμφωνη με τα τέλη κοιμητηρίων του τρέχοντος έτους.

Εφόσον έχει ήδη καταβληθεί τέλος χρήση τάφου για το οικ. έτος 2019,αποφασίστηκε  για τις περιπτώσεις ενηλίκων από 19 μέχρι 30 ετών να επιστραφούν τα χρήματα και για όλες τις άλλες περιπτώσεις να γίνει συμψηφισμός του τέλους τα επόμενα οικονομικά έτη.

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια