Ένωση Στρατιωτικών Καστοριάς προς Ταμείο Εθνικής Άμυνας: Μας οδηγείτε εκτός στρατοπέδων

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ένωση Στρατιωτικών Καστοριάς προς Ταμείο Εθνικής Άμυνας: Μας οδηγείτε εκτός στρατοπέδων

Ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

α. Ν.4407/2016 (Α΄ 134)

β. Φ.900/14/45978/Σ.316/01 Μαρ 17/9η Μ/Π ΤΑΞ/4ο ΕΓ

γ. Πρακτικό υπ’ αριθμ. «13» 11 Ιαν 19/ΔΕ/ΤΕΘΑ

δ. Φ.914/50/121229/Σ.423/28 Μαρ 19/15 ΣΠ/4ο ΕΓ

1. Η Ένωσή μας, με το (δ) σχετικό, έλαβε γνώση της (γ) όμοιας απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου σας, σύμφωνα με την οποία οι εγκρινόμενες παραχωρήσεις χώρων εντός Στρατοπέδων στις Ενώσεις Στρατιωτικών για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, θα πραγματοποιούνται με μηνιαία καταβολή ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, για χώρους εντός συμβατικών κτηρίων και ποσού ύψους τριάντα πέντε (35) ευρώ, για χώρους σε λοιπές κατασκευές.

2.  Η παραπάνω απόφαση εξ αρχής μας δημιούργησε ανάμικτα συναισθήματα και προβληματισμό, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και από την πληθώρα αντιδράσεων των μελών μας μετά τη σχετική ενημέρωσή τους, στην οποία προβήκαμε.

3.  Κατόπιν  επεξεργασίας των δεδομένων, τις προτάσεις και απόψεις των μελών μας, καταλήξαμε στα παρακάτω ερωτήματα και συμπεράσματα:

α. Η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου σας έλαβε υπόψη της ότι η καταβολή των εισφορών των μελών μας, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 12 του άρθρου 50 του (α) σχετικού, δεν υλοποιείται και ως εκ τούτου η Ένωσή μας δεν έχει κανένα έσοδο;

β. Η εν λόγω απόφαση είναι μια προσπάθεια εκμετάλλευσης της περιουσίας του ΤΕΘΑ ή μια προσπάθεια απομάκρυνσης των Ενώσεων Στρατιωτικών από το «φυσικό χώρο» λειτουργίας τους, εντός των στρατοπέδων, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 50 του (α) σχετικού;

γ.  Αν το υπ΄ αριθμ. 13/2019 πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου σας είναι η απαρχή μιας προσπάθειας για πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση της περιουσίας του ΤΕΘΑ την χαιρετίζουμε με ενθουσιασμό και μακάρι να είχαμε την οικονομική δύναμη να την υλοποιήσουμε πρώτοι και στο ακέραιο. Μέχρι το τέλος του 2018 είναι στη γνώση μας ότι υπήρχε περίπτωση κατά την οποία η Υπηρεσία, παρά την πληθώρα των χώρων που διαθέτει, πλήρωνε το ενοίκιο για πάνω από μία δεκαετία σε γραφείο που διατηρούσε Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ, έκτος των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας και αυτό ίσως να είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε.

4.  Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ) δεν δύναται να αποδεχθεί ουδεμία σύμβαση παραχώρησης χώρου με οποιοδήποτε χρηματικό τίμημα, διότι δεν έχει έσοδα λόγω της μη έναρξης καταβολής των εισφορών των μελών της. Αν η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου σας εμμένει στην εν λόγω απόφαση, δυστυχώς μας οδηγεί εκτός του φυσικού χώρου μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από τα στρατόπεδα.

5.  Η πορεία προς την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων μας ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι δύσβατη και με δυσκολίες. Με πίστη στην εμπιστοσύνη που  μας δείχνουν τα μέλη και οι συνάδελφοι μας δεν σταματάμε και δεν περιοριζόμαστε. Με γνώμονα το καθήκον προς την Πατρίδα, το όφελος της Υπηρεσίας, των μελών και των συναδέλφων μας θα υπερκεράσουμε κάθε εμπόδιο.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια