Σημαντικό: Απουσίες για την γρίπη – Ποιες δεν θα προσμετρηθούν

Αρχική » Ελλάδα » Σημαντικό: Απουσίες για την γρίπη – Ποιες δεν θα προσμετρηθούν

Ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας

Με προηγούμενη εγκύκλιο, το υπουργείο Παιδείας όρισε πως οι απουσίες λόγω της εποχικής γρίπης δεν θα προσμετρηθούν, ώστε να μην δημιουργηθούν οριακές καταστάσεις στους μαθητές που βρίσκονται στο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών.

Ωστόσο, οι απουσίες μέχρι τις 20/3 οι οποίες επιβεβαιώνονται με βεβαιώσεις/γνωματεύσεις που εκδόθηκαν ΠΡΙΝ τις 13/3 δεν θα προσμετρηούν.

Απουσίες από 21-3-2019 προσμετρώνται κανονικά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης των βεβαιώσεων/γνωματεύσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι οι απουσίες των μαθητών/τριών μέχρι 20-3-2019, που οφείλονται σε εποχική γρίπη και επιβεβαιώνονται με
ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις που εκδόθηκαν πριν τις 13-3-2019, δεν θα προσμετρηθούν.

Απουσίες από 21-3-2019 προσμετρώνται κανονικά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης των βεβαιώσεων/γνωματεύσεων και οι μαθητές/τριες δύνανται να κάνουν χρήση του προβλεπόμενου ορίου απουσιών, καθώς και του άρθρου 24 της με αρ.πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1- 2018 Υ.Α (Β΄120).

Επισημαίνεται ότι το σχετικό πεδίο στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool θα μείνει ανοικτό μέχρι 21-3-2019, προκειμένου να καταχωριστούν απουσίες που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι 20-3-2019.

Πηγή
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια