Παρέμβαση ΕΑΚΠ για τα σοβαρά προβλήματα στην Π.Υ Καστοριάς - OlaDeka

Παρέμβαση ΕΑΚΠ για τα σοβαρά προβλήματα στην Π.Υ Καστοριάς

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών για τα σοβαρά και επικίνδυνα για την ασφάλεια των υπαλλήλων κτιριακά προβλήματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς

Προς: Κα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γεροβασίλη Όλγα

Κοιν: Κα Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Παπακώστα Κατερίνα

Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ( Δ3 ) του Υπουργείου

Εργασίας Κοιν/κής Ασφάλισης & Κοιν/κής Αλληλεγγύης

Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ταφύλλη Ιωάννη

Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Ματθαιόπουλο Βασίλειο

Κο Περ/κο Δ/κτη Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας Παπαζαχαρία Ανδρέα

Κο Περ/ρχη Δυτικής Μακεδονίας Καρυπίδη Θεόδωρο & Περ/κό Συμβούλιο

Κο Δήμαρχο Καστοριάς Αγγελή Ανέστη & Δημοτικό Συμβούλιο

Τ.Ε.Ε. Καστοριάς – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Καστοριάς

Πολιτικούς φορείς – Μ.Μ.Ε.

Θέμα: « Σοβαρά και επικίνδυνα για την ασφάλεια των υπαλλήλων κτιριακά προβλήματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς ».

Κυρία Υπουργέ

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Δυτικής Μακεδονίας πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε περιοδεία σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της περιφέρειας. Από την συζήτηση που έγινε με τους συναδέλφους αναδείχτηκαν τα προβλήματα που τους απασχολούν και που κοινή τους αιτία είναι η ελλιπής χρηματοδότηση του Πυροσβεστικού Σώματος, που συνεχίζεται να εφαρμόζεται και επί των ημερών της κυβέρνησή σας.

Ένα από τα πιο σοβαρά και σημαντικά προβλήματα που αναδείχθηκε από την περιοδεία των στελεχών της Ε.Α.Κ.Π. Δ. Μακεδονίας, αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται η Π.Υ. Καστοριάς.

Πέρα από το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου κτιρίου δεν επαρκούν να στεγάσουν τα περισσότερα οχήματα της Υπηρεσίας, παρατηρούνται προβλήματα που έχουν άμεσες και επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία και στην ασφάλεια των συναδέλφων που εργάζονται εκεί, θέτοντας παράλληλα επιπλέον εμπόδια στην απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας προς τους πολίτες.

Τα προβλήματα αφορούν την αποκόλληση σοβάδων σε αρκετά σημεία του κτιρίου, την ύπαρξη ρωγμών σε κάποια άλλα, ενώ όταν βρέχει εισρέουν από την οροφή νερά με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, καθώς αυτά τα νερά ποτίζουν τους τοίχους και φτάνουν μέχρι τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος!!

Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στις μεταλλικές γκαραζόπορτες που πρόσφατα η μία αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την πληροφόρηση από τους υπαλλήλους της Π.Υ. Καστοριάς, να τραυματιστεί συνάδελφος τους!!

Κυρία Υπουργέ

Είναι ανεπίτρεπτο σήμερα εργαζόμενοι να διαβιούν και να καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάτω από τέτοιες άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες, με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία και την σωματική τους ασφάλεια.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και πριν να σημειωθεί κι άλλος τραυματισμός ή κάτι χειρότερο, ζητάμε να ξεκινήσουν άμεσα εργασίες συντήρησης του κτιρίου.

Επειδή όμως το κτίριο είναι παλιό και ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, να δρομολογηθούν από τους υπεύθυνους άμεσα όλες εκείνες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την εύρεση κατάλληλου χώρου και την δημιουργία κτιριακής υποδομής, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και την ασφαλή και αξιοπρεπή διαμονή των υπαλλήλων της.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών διεκδικεί κτιριακές υποδομές για την στέγαση των Υπηρεσιών του Π.Σ. που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών και την απρόσκοπτη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών, με επαρκή και αποκλειστική χρηματοδότη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Κυρία Υπουργέ, όπως αντιλαμβάνεστε στο εν λόγω κτίριο δεν υφίστανται ασφαλείς συνθήκες για τη στέγαση του προσωπικού και όσων εκ των πολιτών το επισκέπτονται, καθώς επίσης δεν εξυπηρετούνται με ασφαλή τρόπο οι λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας.

Για τον λόγο ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, από την υφιστάμενη κατάσταση στις κτιριακές υποδομές της Π.Υ. Καστοριάς, εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 1568/1985 ΦΕΚ 177 τεύχος Α΄ « Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων » όπως εξειδικεύεται με το Π.Δ. 16/1996 ΦΕΚ 10 τεύχος Α΄ « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ », επιβάλλεται από μέρους κάθε αρμοδίου οργάνου, η ανάληψη των ευθυνών που του αναλογεί και η άμεση εκτέλεση ενεργειών πριν συμβεί το οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός σε βάρος των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria