Κομισιόν: Παράταση στην Ελλάδα ως τις 11/3, αργούν ορισμένες μεταρρυθμίσεις

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ενισχυμένη έκθεση εποπτείας για την Ελλάδα

Αρχική » Ελλάδα » Κομισιόν: Παράταση στην Ελλάδα ως τις 11/3, αργούν ορισμένες μεταρρυθμίσεις

Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεών της μέχρι το τέλος του 2018. Ωστόσο, ο ρυθμός σε ορισμένες περιοχές ήταν αργός και οδήγησε σε καθυστερήσεις σε σχετικές βασικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ενισχυμένη έκθεση εποπτείας για την Ελλάδα, ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας τον περασμένο Αύγουστο. Στην πραγματικότητα, η Κομισιόν δίνει παράταση στην Αθήνα ως τις 11 Μαρτίου, όταν θα πραγματοποιηθεί το Eurogroup, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πλειοψηφία των μεταρρυθμίσεων.

Με βάση την εισήγηση των τεχνοκρατών του Euro Working Group, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα δώσουν (ή όχι) το πράσινο φως για την εκταμίευση του ποσού του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τα υπερκέρδη των ελληνικών ομολόγων που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

«Όσον αφορά την Ελλάδα, η δεύτερη Ενισχυμένη Έκθεση Εποπτείας που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει σημαντική πρόοδο αλλά και ορισμένους τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και παροτρύνω τις αρχές να τις ολοκληρώσουν εγκαίρως για το επόμενο Eurogroup», δήλωσε κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο Επίτροπος Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών θεμάτων Πιερ Μοσκοβισί.

«Σήμερα, παρουσιάζουμε μια ακτινογραφία από όλες τις 28 οικονομίες της ΕΕ, εντοπίζοντας τα προβλήματα και διασφαλίζοντας ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Πολλές ανισορροπίες έχουν διορθωθεί, χάρη τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην πολιτική δράση, παρόλο και οι παρατεινόμενες προκλήσεις παραμένουν. Με τη χαλάρωση της ανάπτυξης φέτος, είναι σημαντικότερο από ποτέ οι κυβερνήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας: μείωση του χρέους, αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και αντιμετώπιση της ανισότητας», πρόσθεσε.

Στη δεύτερη έκθεση που αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Ελλάδα αναφέρεται ότι η χώρα αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες. Το Νοέμβριο, η Επιτροπή ξεκίνησε εμπεριστατωμένες αναθεωρήσεις για 13 κράτη μέλη προκειμένου να αναλύσει εάν αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες και, εάν ναι, πόσο σοβαρά ήταν. Η Επιτροπήκατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε όλα αυτά τα 13 κράτη μέλη υπάρχουν ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες, αλλά η σοβαρότητά τους έχει μειωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Τα προβλήματα ευπάθειας συνδέονται με το υψηλό δημόσιο χρέος, την αρνητική εξωτερική θέση, το υψηλό μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κι όλα αυτά σε ένα πλαίσιο υψηλής αν και μειούμενης ανεργίας και χαμηλής δυνητικής ανάπτυξης», σημειώνει η Κομισιόν. «Η Ελλάδα κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία από το πρόγραμμα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας τον Αύγουστο του 2018, αφού έκανε σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Παρ ‘όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισορροπίες των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας βαθιά αρνητικής καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνεται λόγω της μέτριας αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που παραμένει αρνητικό», υπογραμμίζεται.

«Έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα του κόστους κατά τα παρελθόντα έτη, οι οποίες παρεμπόδισαν πρόσφατα λόγω της υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας. Ενώ το ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει υψηλό, κατέχεται κυρίως από τους επίσημους πιστωτές και οι ανάγκες χρηματοδότησης θα είναι σχετικά χαμηλές για τουλάχιστον μια δεκαετία».

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ρυθμός μείωσης του χρέους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη επίτευξη των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων και από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία βιώσιμης αύξησης του αναπτυξιακού δυναμικού. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ευάλωτος λόγω ενός πολύ μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων και χαμηλής κερδοφορίας, παρεμποδίζοντας την πιστωτική επέκταση και την ανάκαμψη των επενδύσεων. Το ιδιωτικό χρέος μειώνεται ενώ η ενεργός απομόχλευση συνεχίζεται.

«Μεγάλα μέτρα λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων χρηματοοικονομικής βοήθειας για την αντιμετώπιση πολλών από τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Εκτός από την ενοποίηση προηγούμενων μεταρρυθμίσεων και προσπαθειών προσαρμογής, οι Αρχές δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες παρακολουθούνται στο πλαίσιο της ενισχυμένης επιτήρησης», καταλήγει η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία αντιμετωπίζουν οικονομικές ανισορροπίες. Πέρα από την Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιταλία αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επανεξετάζει τις εξελίξεις και τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται από όλα τα κράτη μέλη με ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες μέσω ειδικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια