«Δώρο» από τον ΟΑΕΔ μέχρι 36.000 ευρώ σε επιχειρηματίες που χρωστάνε στον ΕΦΚΑ

Αρχική » Ελλάδα » «Δώρο» από τον ΟΑΕΔ μέχρι 36.000 ευρώ σε επιχειρηματίες που χρωστάνε στον ΕΦΚΑ

Aκόμη και οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ μπορούν να ενταχθούν στο νέο φιλόδοξο πρόγραμμα της δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας που επιδοτεί επιχειρηματίες – θύματα της κρίσης να επαναδραστηριοποιηθούν.

Η δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα αναμένεται να δημοσιευτεί, σύμφωνα με το ethnos.gr, άμεσα και θα προβλέπει πως όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, δεν αποκλείονται από την Δεύτερη Ευκαιρία.

Αντίθετα αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω της υπαγωγής τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, παρακρατείται 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 5.000 πρώην αυτοαπασχολούμενους και τους επιδοτεί με ποσά που ξεκινούν από 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες και φτάνουν μέχρι και τα 36.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα με τρεις δικαιούχους.

Η διάρκεια της επιχορήγησης, ορίζεται σε 12 μήνες. Μετά τη λήξη του 12μήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες, ενώ μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν πρόσθετη 12μηνη επιχορήγηση. Συνεπώς η χρηματοδοτική ομπρέλα παραμένει ανοιχτή για 24 μήνες.

Τα ποσά είναι:

έως 12.000 € για ατομικούς επιχειρηματίες και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.

έως 9.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος

έως 8.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Η πρώτη δόση (3.000 € – 4.000 € ανά δικαιούχο) καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

Η δεύτερη (3.000 € – 4.000€ ανά δικαιούχο) μετά το πρώτο 6μηνο και η τρίτη (2.000 € – 4.000€) μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου.

Για τους 12 μήνες της επέκτασης, η επιχορήγηση φτάνει στα 8.000€ για ατομικούς επιχειρηματίες, 5.000€ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και έως 4.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Εκτός από το πρόγραμμα της Δεύτερης επιχειρηματικής Ευκαιρίας, το 2019 αναμένονται κι άλλα νέα προγράμματα :

8 προγράμματα κατάρτισης για 29.580 ωφελούμενους.

Νέα Κοινωφελής Εργασίας σε 56 Δήμους: 8.933 ωφελούμενοι.

Ειδικά προγράμματα για 550 θέσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια με την υψηλότερη ανεργία στην χώρα, για ηλικίες 18-29 ετών.

2ος κύκλος προγράμματος νέων επιστημόνων στο Δημόσιο τομέα για 3.000 ωφελούμενους.

Αυτή την στιγμή υπάρχουν 11 προγράμματα του ΟΑΕΔ ανοιχτά για αιτήσεις που μπορούν να καλύψουν περίπου 70.000 ανέργους κάθε ηλικίας, πτυχιούχους ή μη.

«Τα 11 αυτά προγράμματα καλύπτουν όλο το ηλικιακό φάσμα αλλά και μια πληθώρα κοινωνικών ομάδων και κατηγοριών», εξήγησε χθες ο υφυπουργός Εργασίας, Νάσος Ηλιόπουλος.

Κρίσιμο στοιχείο, κατά τον ίδιο, για τα νέα προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας είναι η υλοποίηση δράσεων για νέους επιστήμονες.

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τόσο το πρόγραμμα αυξημένης επιδότησης των 6.000 νέων θέσεων εργασίας σε τομείς έξυπνης ειδίκευσης για νέους πτυχιούχους, πρόγραμμα που αν και άνοιξε στο τέλος της χρονιάς, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει ήδη το 10%, όσο και το πρόγραμμα των 5.500 νέων επιστημόνων στον Δημόσιο τομέα, με απορρόφηση στο 78%».

 

20.000 € από ΟΑΕΔ για Επανέναρξη Επιχείρησης σε Ανέργους

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η Δημόσια Πρόσκληση για ένα Νέο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα, τη «Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία», προϋπολογισμού 80 εκ ευρώ. Σκοπός είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 6/8/2018. Πλέον δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω επανέναρξης της επιχείρησής τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00.
Η επιδότηση ξεκινάει από € 12.000 για τους πρώτους 12 μήνες (για μια ατομική επιχείρηση ή για μέλος εταιρείας με ποσοστό κεφαλαίου πάνω από 51%). Σε περίπτωση που ζητηθεί 12μηνη παράταση (επέκταση), η επιδότηση αυξάνεται κατά € 8.000. Με τον τρόπο αυτό μια ατομική επιχείρηση μπορεί να εισπράξει συνολικά 20.000 ευρώ. Μετά τη λήξη του προγράμματος οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Σε περιπτώσεις εταιρειών η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως και € 36.000 (εταιρείες μέχρι 3 δικαιούχους).

Για να υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα ένας δικαιούχος θα πρέπει να πληροί καταρχήν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

  • Να είχε διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 6/8/2018.
  • Να μην είχε μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιό του σε σύζυγο ή σε συγγενή (α/β βαθμού).
  • Να μην είχε ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα από 7/8/2018 έως 7/2/2019.
  • Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) μέχρι και την ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ και να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (από ΟΑΕΔ).
  • Να μην έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΔ) μετά το 2008.

*Δεν τίθεται ηλικιακό όριο, ενώ οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/ επιτηδευματίες είτε ως μέλη εταιρειών. Μπορούν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη δραστηριότητας από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (7/2/2019) και έπειτα. Επιλέξιμες νομικές μορφές πέραν της ατομικής επιχείρησης είναι: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) και Συνεταιρισμός Εργαζομένων (ν. 4430/2016).

Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων:
Εντάσσονται σχεδόν όλες οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά δεν εντάσσονται επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ), επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικού/ φορτηγού δημόσιας χρήσης (ταξί κτλ), Εποχικές εταιρείες (κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις), Franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης καθώς και τυχερά/ ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας, κα.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες (100% επί της καθαρής αξίας):
Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (όπως πχ εμπορεύματα). Αναφέρονται ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:
# Λειτουργικά Έξοδα: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, θέρμανση και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν στον επαγγελματικό χώρο.
# Αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης κτλ.
# Δαπάνες Προβολής & Δικτύωσης: Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας.
# Αναλώσιμα Υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
# Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου. Σε περίπτωση παλαιών οφειλών είναι επιλέξιμες και οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου.
# Νέα/ Νέες Θέσεις Εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης.
# Αποσβέσεις παγίων. Εξοπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί και αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια