Διακήρυξη πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών προμήθειας από την Ι.Μ.Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Διακήρυξη πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών προμήθειας από την Ι.Μ.Καστοριάς

1ος Διαγωνισμός:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

1. Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1) και τελεί υπό την διοίκηση και εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς,σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 716/2019 Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καστοριάς,προκηρύσσει για λογαριασμό της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών, προς ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φρέσκου άρτου προς κάλυψη των αναγκών των καθημερινών γευμάτων της «Τράπεζας της Αγάπης» κατά το χρονικό διάστημα από 01-03-2019 έως 28-02-2021. Κριτήριο για την κατακύρωση της προσφοράς θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφερόμενη τιμή σε συνδυασμό πάντοτε με την ποιότητα του προϊόντος.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Ν. 2286/1995, των άρθρων 81-83 του Ν. 2362/95 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη την πλήρη δημοσιοποίηση των διαδικασιών διενέργειας της υπόψη προμήθειας, με τελικό στόχο την επίτευξη του μέγιστου οφέλους για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα.

3. Οι προσφορές θα κατατίθεται από την Δευτέρα 04-02-2019 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 21-02-2019 και ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Ι.Μ. Καστοριάς. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, όπως και την Διακήρυξη από τα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1 Καστοριά) από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 13.00 μ.μ., τηλ. 2467024506 ή στην ιστοσελίδα

2ος Διαγωνισμός:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

1. Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1) και τελεί υπό την διοίκηση και εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 716/2019 Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καστοριάς, δυνάμει της οποίας συστάθηκαν οι απαραίτητες Επιτροπές, προκηρύσσει για λογαριασμό της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών, προς ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τροφίμωνπρος κάλυψη των αναγκών των καθημερινών γευμάτων της «Τράπεζας της Αγάπης». Κριτήριο για την κατακύρωση της προσφοράς θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφερόμενη τιμή σε συνδυασμό πάντοτε με την ποιότητα του προϊόντος.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Ν. 2286/1995, των άρθρων 81-83 του Ν. 2362/95 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη την πλήρη δημοσιοποίηση των διαδικασιών διενέργειας της υπόψη προμήθειας, με τελικό στόχο την επίτευξη του μέγιστου οφέλους για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα.

3. Οι προσφορές θα κατατίθεται από την Δευτέρα 04-02-2019 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 21-02-2019 καθημερινά και από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Ι.Μ. Καστοριάς. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ., οπότε και θα γίνει και η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, όπως και την Διακήρυξη από τα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1 Καστοριά) από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 13.00 μ.μ., τηλ. 2467024506 ή στην ιστοσελίδα

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια