Ξεχωριστή τοπική κοινότητα πλέον η Πορειά – Διαχωρίστηκε από το Χιλιόδενδρο

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ξεχωριστή τοπική κοινότητα πλέον η Πορειά – Διαχωρίστηκε από το Χιλιόδενδρο

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου του Κλεισθένη (ν.4555/2018), όλες οι υποδιαιρέσεις ενδοδημοτικής αποκέντρωσης (Τοπικές Κοινότητες, Δημοτικές Κοινότητες, Δημοτικά Διαμερίσματα), από την επόμενη αυτοδιοικητική θητεία θα ονομάζονται “Κοινότητες”. 
Όργανα των Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, θα είναι (α) το Συμβούλιο Κοινότητας και (β) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας.
Στις Κοινότητες, επίσης, θα επιμερίζεται ποσοστό χρημάτων από ό,τι έχει απομείνει από τις πιστώσεις της τέως ΣΑΤΑ για έργα και δράσεις.

Το σχετικό π.δ., με τις υπογραφές του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εσωτερικών, δημοσιεύθηκε χθες 27/2/2019 στη Διαύγεια (6Ι9Β465ΧΘ7-7Σ4), ενώ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εμφανίζεται να έχει δημοσιευτεί στις 6/12/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204).

Η νέα Κοινότητα δημιουργήθηκε βάσει της παρ.6 του αρ.283 του Καλλικράτη, όπου ορίζεται πως «6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής να αποτελέσει Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα».

Της έκδοσής του προηγήθηκαν δύο Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.
Η 1η τον Σεπτέμβριο του 2017, κατόπιν επιστολής που έστειλαν στο Δήμαρχο 398 δημότες – κάτοικοι του οικισμού. Η 2η ακολούθησε τον Αύγουστο του 2018 και ελήφθη για να διορθωθεί η γραφή του τοπωνυμίου από “Ποριάς” σε “Πορειάς”, βάσει έγγραφης επισήμανσης του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την απογραφή της 16ης Οκτωβρίου του 1940.

Να σημειωθεί ότι η παρ.2 του π.δ. ορίζει πως «οι νόμιμες συνέπειες από τη δημοσίευση του παρόντος επέρχονται από την επόμενη δημοτική περίοδο».

Δείτε το προεδρικό διάταγμα ΕΔΩ

Πηγή

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια