Ενίσχυση 14.000 Ευρώ για τις Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Ποιες Εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως Μικρές στον Νομό Καστοριάς - Παραδείγματα - OlaDeka

Ενίσχυση 14.000 Ευρώ για τις Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Ποιες Εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως Μικρές στον Νομό Καστοριάς – Παραδείγματα

Δρ. Δημήτρης Νάτος Γεωπόνος – Μελετητής / Αγροτικός Σύμβουλος Διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ

Σύμφωνα με την απόφαση 160/9-1-2019 του ΥΠΑΑΤ, δικαίωμα επιδότησης έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων (φυτικής ή ζωικής παραγωγής), πού:

Είναι ηλικίας από 18 έως και 61 ετών
Είναι μόνιμοι κάτοικοι τοπικών κοινοτήτων µε πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους
Έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ το 2018
Είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ/ΕΦΚΑ
Διαθέτουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,1€ μέχρι 3000€ (Μ.Ο. ετών 2015-2017)
Δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα Νέων Αγροτών
Δεν είναι σύζυγοι επαγγελματία αγρότη ή αγρότισσας
Δεν είναι φοιτητές

Κριτήρια καθορισμού Μικρής Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Η γεωργική εκμετάλλευση για να χαρακτηριστεί ως «Μικρή» και να είναι επιλέξιμη για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτει οποιεσδήποτε καλλιέργειες ή εκτροφές ζώων, με συνολικό μέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας από 5000 έως 7999 Τυπική Απόδοση, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με καθορισμένους από το ΥΠΑΑΤ δείκτες Τυπικής Απόδοσης ανά καλλιέργεια ή ζώο.Μερικοί από τους δείκτες που αφορούν τις συχνότερες καλλιέργειες και εκτροφές, όπως έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ2018, στην ΠΕ Καστοριάς, είναι οι εξής:

Καλλιέργεια / Εκτροφή

Τυπική Απόδοση ανά στρέμμα / ζώο

Μ. Σιτάρι

41,1

Σκληρό Σιτάρι

32,4

Φασόλια (γίγαντες, ελέφαντες, πλακέ)

1177,5

Φασόλια Μεσόσπερμα (ξερά)

183,4

Φακές

188,6

Αραβόσιτος

158,3

Μηδική – Τριφύλλι

147,4

Μηλιές

675

Μηλιές νεόφυτες

337,5

Πατάτες

917,7

Καρυδιές

505,7

Καρυδιές νεόφυτες

252,8

Αμπέλι επιτραπέζιο

961,2

Πρόβατα (ενήλικα)

93

Αίγες (ενήλικες)

83

Παραδείγματα Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Μερικά παραδείγματα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που στα πλαίσια του προγράμματος χαρακτηρίζονται ως Μικρές και δύναται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

Παράδειγμα 1

Γεωργική Εκμετάλλευση που στο ΟΣΔΕ2018 διαθέτει 30 στρμ Μαλακό Σιτάρι, 5 στρμ Αραβόσιτο και 5 στρμ Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες χαρακτηρίζεται ως Μικρή αφού συγκεντρώνει  Τυπική Απόδοση μικρότερη από 8000. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, πολλαπλασιάζοντας τους κατάλληλους δείκτες με τον αριθμό των στρεμμάτων για κάθε καλλιέργεια, συγκεντρώνει Τυπική Απόδοση 7912 και δύναται να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Καλλιέργεια

Στρέμματα

Τυπική απόδοση ανά στρμ

Τυπική απόδοση καλλιέργειας

Μ. Σιτάρι

30

41,1

1233

Αραβόσιτος

5

158,3

791,5

Φασόλια Γίγαντες

5

1177,5

5887,5

Σύνολο

7912


Παράδειγμα 2

Γεωργική Εκμετάλλευση που στο ΟΣΔΕ2018 διαθέτει 70 ενήλικα πρόβατα και 9 στρμ. Μηδικής είναι επιλέξιμη αφού συγκεντρώνει συνολικά Τυπική Απόδοση 7836,6.

Καλλιέργεια

Στρέμματαή Ζώα

Τυπική απόδοση ανά ζώο ή στρμ

Τυπική απόδοση καλλιέργειας/εκτροφής

Πρόβατα (ενήλικα)

70

93

6510

Μηδική – Τριφύλλι

9

147,4

1326,6

Σύνολο

7836,6

Παράδειγμα 3

Γεωργική Εκμετάλλευση που στο ΟΣΔΕ2018 διαθέτει 8 στρμ. Μηλιές και 2 στρμ. αμπέλι επιτραπέζιο δύναται να συμμετέχει στο πρόγραμμα αφού συγκεντρώνει Τυπική Απόδοση 7997,4.

Καλλιέργεια

Στρέμματα

Τυπική απόδοση ανά στρμ

Τυπική απόδοση καλλιέργειας

Μηλιές

9

675

6075

Αμπέλι (επιτραπέζιο)

2

961,2

1922,4

Σύνολο

7997,4

Το γραφείο του γεωπόνου-μελετητή Δημήτρη Νάτου (Πτολεμαίων 3, Καστοριά, 2467025043/6972705625) προσφέρει δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη πληροφόρηση για τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα των Μικρών Εκμεταλλεύσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προετοιμασία για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου φακέλου υποψηφιότητας καθώς και αποτελεσματική τεχνική στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Δρ. Δημήτρης Νάτος

Γεωπόνος – Μελετητής / Αγροτικός Σύμβουλος

Διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ

Πτολεμαίων 3, Καστοριά, 3ος όροφος

Τηλ2467025043 / 6972705625

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria