Εισφορές: Νέο τοπίο για επαγγελματίες, αγρότες, μπλοκάκια - OlaDeka

Εισφορές: Νέο τοπίο για επαγγελματίες, αγρότες, μπλοκάκια

Οι 10 βασικές παρεµβάσεις και τα οφέλη για 250.000 ελ. επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους, αγρότες, εργαζοµένους µε µπλοκάκι

Νέος χάρτης εισφορών διαµορφώνεται το 2019 για περισσότερους από 250.000 µη µισθωτούς. Το πλέγµα των παρεµβάσεων που εξαγγέλθηκε αρχικά στη ΔΕΘ µπαίνει σε πλήρη λειτουργία και αγγίζει ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους, αγρότες, εργαζόµενους µε µπλοκάκι όπως επίσης και µε τίτλους κτήσης (πρώην αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης).

Τα πρώτα «ραβασάκια» µε τις νέες µειωµένες εισφορές αναµένεται να καταφτάσουν το δεύτερο 15ήµερο του Φεβρουαρίου και αφορούν τις εισφορές Ιανουαρίου 2019. Η ελάφρυνση σε σχέση µε το σηµερινό σύστηµα απλώνεται σε περίπου 250.000 επιτηδευµατίες, καθώς το νέο καθεστώς δεν ακουµπά όσους καταβάλλουν σήµερα την κατώτατη εισφορά, η οποία θα υπολογίζεται στο 20% του νέου κατώτατου µισθού.

epaggelmaties.png

Οι τίτλοι κτήσης

Παράλληλα, ξεκίνησε και η εισφοροδότηση των τίτλων κτήσης µε το νέο πλέον ασφάλιστρο του 13,33% αφού εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που ρυθµίζει τα διαδικαστικά για την παρακράτηση των εν λόγω εισφορών στις πρώην αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης. Υπενθυµίζεται πως οι τίτλοι κτήσης που κόβονταν µέχρι το 2018 παρέπεµπαν στο παλαιό σύστηµα, που ήταν «θολό» ως προς την υποχρέωση ασφάλισης, ενώ οι νέες εισφορές που προβλέφθηκαν µε τον πρόσφατο νόµο εφαρµόζονται πλέον από φέτος καθώς εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση. Το «Εθνος – Συντάξεις και Ασφάλιση» ετοίµασε έναν λεπτοµερή οδηγό για όλες τις ανατροπές που φέρνει το 2019 στις εισφορές. Στο νέο καθεστώς 10 είναι τα βασικά κλειδιά:

  1. Οι τίτλοι κτήσης θα έχουν ασφάλιστρο για σύνταξη στο 13,33% και όχι στο 20%.
  2. Τα µπλοκάκια που ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες εκτός της πλατφόρµας του άρ. 39 παρ. 9 του νόµου Κατρούγκαλου θα καταβάλουν 13,33% για σύνταξη. Αντίθετα τα µπλοκάκια που ασφαλίζονται ως οιονεί µισθωτοί θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους όπως σήµερα.
  3. Ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι θα καταβάλλουν για κύρια σύνταξη 13,33% επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσµατος συν τις καταβλητέες εισφορές του προηγούµενου έτους. ∆ιατηρείται η γενική ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ στο σηµερινό ύψος, δηλαδή στο 20% του κατώτατου µισθού για ελεύθερους επαγγελµατίες-αυτοαπασχολούµενους άνω 5ετίας και 20% επί του 70% του κατώτατου µισθού για αγρότες.
  4. Νέοι επιστήµονες που έχουν έως 5 έτη δραστηριότητας, θα έχουν ασφάλιστρο 13,33% αλλά διατηρούν την «υποκατώτατη» βάση υπολογισµού, δηλαδή το ελάχιστο τεκµαρτό εισόδηµα στο 70% του κατώτατου µισθού.
  5. Για τους αγρότες το ποσοστό υπολογισµού της εισφοράς για κύρια σύνταξη ορίζεται το 2019 στο 12%, έναντι 18% που θα ίσχυε µε το προηγούµενο καθεστώς και διαµορφώνεται µεταβατική περίοδος ως εξής: το 2020 στο 12,67%, το 2021 στο 13% και το 2022 στο 13,3%.
  6. Το ποσοστό υπολογισµού της εισφοράς για υγεία παραµένει στο 6,95% ως ισχύει.
  7. Οι εισφορές για επικουρική και εφάπαξ των αυτοαπασχολούµενων ορίζονται αναδροµικά από το 2017 σε σταθερό ποσό υπολογισµένο 7% και 4% επί του νέου κατώτατου µισθού (µε βάση τον σηµερινό µισθό 41,02€ και 23,44€). Η αποπληρωµή των οφειλοµένων για 2017 και 2018 θα γίνει σε 36 δόσεις.
  8. Συνεχίζουν να εφαρµόζονται κανονικά για τους ασφαλισµένους του πρώην ΕΤΑΑ οι εκπτώσεις 5% – 50% του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 που ισχύουν µε βάση το παρόν καθεστώς έως το 2021. Οι εκπτώσεις δηλαδή εφαρµόζονται στο άθροισµα των εισφορών κύριας σύνταξης και υγείας ενώ εξαιρούνται από την έκπτωση οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που δεν εξαρτώνται πλέον από το εισόδηµα.
  9. Ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται το 100% του αθροίσµατος του καθαρού φορολογητέου αποτελέσµατος από την άσκηση δραστηριότητας ελεύθερου επαγγέλµατος και των καταβλητέων ανά περίπτωση εισφορών. Υπενθυµίζεται πως το σύστηµα αυτό της νέας βάσης υπολογισµού εφαρµόστηκε για πρώτη φορά φέτος µε έκπτωση 15% στο συνολικό άθροισµα. Στην εξίσωση, δηλαδή, φέτος µπήκε το 85% του αθροίσµατος ενώ από το 2019 θα µπαίνει το 100%.
  10. Το ασφαλιστικό καθεστώς των έµµισθων δικηγόρων θα παραµείνει ως έχει.
agrotis.png

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria