Δημοπρασία για το κυλικείο του ΚΑΠΗ Καστοριάς - OlaDeka

Δημοπρασία για το κυλικείο του ΚΑΠΗ Καστοριάς

Ο φορέας Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς προτίθεται να προβεί σε Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Καστοριάς, με προφορικές προσφορές.

Η δημοπρασία εκμίσθωσης θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00- 12.00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου στην οδό Λεωφόρο Κύκνων 1.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο Νομικού Προσώπου στην οδό Λεωφόρο Κύκνων 1. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες η κ. Μάρκου Χρυσούλα. Τηλ. Επικοινωνίας 2467027777 , κατά την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας προσκομίζοντας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία εκμίσθωσης έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δέχονται τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Δήμο Καστοριάς και το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από το γραφείο του Νομικού Προσώπου (Λεωφόρος Κύκνων 1 Καστοριά).
Διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημέρα εγκατάστασης του ενοικιαστή.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 350,00 ευρώ μηνιαίως.
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ
ΛΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria