354.600€ για την ανέγερση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Καστοριά

Νέα «πράσινα» έργα στο πνεύμα της Κυκλικής Οικονομίας προωθεί η Δυτική Μακεδονία

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » 354.600€ για την ανέγερση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Καστοριά

Δύο σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Κοζάνη, του πρώτου σε ολόκληρη τη χώρα, η εταιρεία λειτουργίας, Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΔΙΑΔΥΜΑ) προωθεί νέα «πράσινα» έργα, εναρμονισμένα με τον ΠΕΣΔΑ, για περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη βελτιωμένης εικόνας στην Περιφέρεια σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Πιο συγκεκριμένα, προ ολίγων ημερών εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο τεμαχιστών πράσινων αποβλήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων: «Symbiotic networks of bio-waste sustainable management – SYMBIOSIS» και «Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross-Border Region – LESS WASTE II» με προϋπολογισμό  70 χιλ . ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ενέκρινε επίσης τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και αντίστοιχα τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο που αφορά στην προμήθεια δύο μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων κλειστού τύπου (container), αξίας 65 χιλ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 80 χιλ. ευρώ), για το έργο «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling-GREENPOINTMOB» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020».

Υπενθυμίζεται ότι σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκονται ήδη τα κτιριακά έργα για την ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων, τα οποία αφορούν σε υποδομές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης (green point infrastructure) σε Καστοριά και Φλώρινα.

Στην Καστοριά, ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει σε 354.600 ευρώ (ποσό πλέον ΦΠΑ) καθότι σχεδιάζεται η ανέγερση νέας κτιριακής υποδομής, ενώ η αντίστοιχη μονάδα της Φλώρινας προϋπολογίζεται σε 46 χιλ. ευρώ (πόσο χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ 70 χιλ. ευρώ) και περιλαμβάνει τη μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου.

Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” (με χρηματοδότηση κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 15% Εθνική συμμετοχή) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities – WASTE RREACT».

Τα παραπάνω Green Points θα αποτελούν ουσιαστικά μία έκθεση «δεύτερης ευκαιρίας» για τα χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου να αναζητηθούν νέες χρήσεις από ενδιαφερόμενους, παρατείνοντας έτσι τον χρόνο ζωής τους πριν διατεθούν ως απορρίμματα, μια ιδέα που συμβαδίζει απόλυτα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και καλλιεργεί μία ισορροπημένη οικολογική συνείδηση, βασισμένη στην επαναχρησιμοποίηση και όχι αποκλειστικά στο γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης με επιβαρυντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια