Πρέσπες: Μια θέση φύλακα στο Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Φλώρινα » Πρέσπες: Μια θέση φύλακα στο Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά φύλακα-επιστάτη για το Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο. Η χρηματοδότηση της θέσης θα γίνει από το Πρόγραμμα Poliprespa («Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών»). Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα προβλέπει ταυτόχρονες παρεμβάσεις στους άξονες Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία, καθώς και την ενίσχυση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος για την ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών. Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και το υλοποιούν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), ο Δήμος Πρεσπών (εταίρος), η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών ΕΔ Πρεσπών «Πελεκάνος» (εταίρος), ο Πολιτιστικός, Αθλητικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού (εταίρος) και άλλοι τοπικοί φορείς, με τη  συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο φύλακας-επιστάτης του αθλητικού κέντρου είναι υπό την διοικητική επίβλεψη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, η οποία διαχειρίζεται το εν λόγω πρόγραμμα και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πρεσπών, στην οποία ανήκει η διαχείριση του Πατουλίδειου Αθλητικού Κέντρου. Ο φύλακας-επιστάτης θα εργάζεται απογευματινές ώρες στον χώρο του κέντρου, θα αναφέρεται στον πρόεδρο της Κοινωφελούς και στην Διευθύντρια της ΕΠΠ και θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη για την έναρξη και λήξη χρήσης του αθλητικού κέντρου τις ημέρες απασχόλησης, ως κύριος κάτοχος των κλειδιών του κέντρου.
  • Βασική μέριμνα για την καθαριότητα, την τακτοποίηση του αθλητικού εξοπλισμού, την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ήχου, τη θέρμανση και την εποπτεία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (των συστημάτων πυρασφάλειας, των οργάνων γυμναστικής, του κουτιού πρώτων βοηθειών), την καθαριότητα και κοπή χόρτων στον εξωτερικό χώρο του Πατουλίδειου σε συνεργασία με την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Πρεσπών και της ΚΕΔ.
  • Ενημέρωση της ΚΕΔ για όποιες ανάγκες, ελλείψεις, προβλήματα προκύπτουν γενικότερα και κατά την χρήση του αθλητικού κέντρου.
  • Τη συστηματική συνεργασία με την ΚΕΔ Πρεσπών για την ομαλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση εκδηλώσεων στο αθλητικό κέντρο.
  • Τη συνεισφορά στην παροχή στοιχείων για τη σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη των δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος (τήρηση ημερολογίου με πληροφορίες για τις προπονήσεις, τις εκδηλώσεις, τον αριθμό συμμετεχόντων).

Ωράριο

Α/ΑΗΜΕΡΑΩΡΕΣ
1ΠΕΜΠΤΗ17.30-22.00
2ΚΥΡΙΑΚΗ15.30-19.30

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απολυτήριο Λυκείου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά ή να παραδώσουν ιδιοχείρως έως και την Παρασκευή, 14/12/2018, στη διεύθυνση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (Λαιμός, 53077, Δήμος Πρεσπών) τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αίτηση υποψηφίου (ακολουθεί συνημμένη)
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ ή Ε1)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

Η συμπλήρωση της αίτησης και η υποβολή όλων των εγγράφων είναι υποχρεωτική.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα στείλουν τα παραπάνω έγγραφα παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή τους στο τηλ. 23850 51211.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα έγγραφα και την αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση βρείτε εδώ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια