Επιδόματα σε άνεργους επιτηδευματίες – Προϋποθέσεις & εισοδηματικά κριτήρια

Οι προϋποθέσεις είναι διαφορετικές σε σχέση με τους άνεργους που προέρχονται από μισθωτή απασχόληση ενώ υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια

Αρχική » Ελλάδα » Επιδόματα σε άνεργους επιτηδευματίες – Προϋποθέσεις & εισοδηματικά κριτήρια

Τα βοηθήματα απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν τα βιβλία και τα μαγαζιά τους ή αποδεδειγμένα υποαπασχολούνται, δεν εργάζονται ως μισθωτοί, δεν συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν χρέη από απλήρωτες εισφορές.

Υπενθυμίζεται πως τόσο οι ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν εισφορά υπέρ ανεργίας ΟΑΕΔ, η οποία στο νέο σύστημα εισφορών είναι 10 ευρώ τον μήνα.

Σε ανταπόδοση αυτής της παρακράτησης ο Οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα βοηθήματος, το οποίο καταβάλλεται για έως και 9 μήνες ανάλογα με τα έτη της επαγγελματικής δραστηριότητας που διεκόπη.

Βοήθημα σε ελεύθερους επαγγελματίες

Οικονομική ενίσχυση 360 ευρώ για 3 – 9 μήνες δικαιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στον πρ. ΟΑΕΕ εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και μετά, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση, δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία, έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης, καθώς επίσης και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά που προβλέπεται από 1/1/2011 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας.

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:

  • Πραγματοποίηση τουλάχιστον 3 ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και καταβολή της ειδικής εισφοράς.
  • Συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης που δεν υπερβαίνει αθροιστικά τα 20.000 €, και οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της τελευταίας διετίας που δεν υπερβαίνει αθροιστικά τα 30.000 €.
  • Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από 01.01.2012 για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος.
  • Ο δικαιούχος μετά τη διακοπή επαγγέλματος να μην έχει υπαχθεί σε προαιρετική ασφάλιση και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία.
  • Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.
  • Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του και είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης.
  • Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
  • O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από έναν μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360 € μηνιαίως και δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευόμενων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Ετους και Πάσχα ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

Κάθε μήνας χορήγησης του βοηθήματος πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία. Η πίστωση των μηνιαίων βοηθημάτων γίνεται μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής, δηλαδή κάθε Παρασκευή.

Πηγή

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια