Νοσοκομείο Καστοριάς: Αυτές είναι οι 17 θέσεις εργασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Νοσοκομείο Καστοριάς: Αυτές είναι οι 17 θέσεις εργασίας

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς, σας ενημερώνει ότι, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΟΑΕΔ για το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών
και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους
φορείς, υπάρχουν και 17 θέσεις για το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης του Γενικού
Νοσοκομείου Καστοριάς και οι οποίες είναι οι εξής:
10 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
2 θέσεις ΤΕ Φυσικοθεραπείας
1 θέση ΠΕ Λογοθεραπευτών
1 θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 θέση ΤΕ Εργοθεραπευτών
1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων
1 θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα ολοκληρωθεί στις 03-12-2018 και ώρα 12η
μεσημβρινή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες στο www.oaed.gr καθώς και
να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές σας αιτήσεις.
Ο Διοικητής του Γ.Ν.Καστοριάς
Αντωνιάδης Βασίλειο

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια