Ανάθεση με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης Νέου Δρομολογίου ΤΑΞΙ σχ. έτους 2018-19 από την ΠΕ Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ανάθεση με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης Νέου Δρομολογίου ΤΑΞΙ σχ. έτους 2018-19 από την ΠΕ Καστοριάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προτίθεται να προβεί στην ανάθεση με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης του παρακάτω ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 για να καλύψει την ανάγκη μεταφοράς μαθητών προς σχολική μονάδα του Νομού Καστοριάς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς να προσέλθουν την 4-12-2018 ημέρα Τρίτη στις 10 π.μ. στον τρίτο όροφο γραφείο οκτώ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς να παραδώσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στην επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Προσφορές που θα είναι μεγαλύτερες από το μέγιστο κόστος του κάθε δρομολογίου όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα θα απορρίπτονται.

Το υπό διαπραγμάτευση δρομολόγιο θα κατακυρωθεί σε αυτόν με την χαμηλότερη προσφορά κάτω του μέγιστου κόστους του δρομολογίου. Και με την προϋπόθεση ότι ο μειοδότης κατά την κρίση της επιτροπής διαπραγμάτευσης μπορεί να το εκτελέσει και δεν δεσμεύεται από άλλες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών τις ίδιες ώρες άφιξης και αναχώρησης των μαθητών από τα σχολεία τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εδώ:

Οι διατάξεις της υπ. αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 B/26-9-2018) «Μεταφορά Μαθητών Δημοσίων Σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως αυτή ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινώς από τις 8:00 π.μ. μέχρι 14:00 στο Τμήμα Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς (3ος Όροφος, γραφείο 8 στο Διοικητήριο Καστοριάς) μέχρι και την Τρίτη 4-12-2018 ώρα 10.00 π.μ. για να παραλαμβάνουν έντυπο προσφοράς με τα υπό διαπραγμάτευση δρομολόγια.

NΕΟ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  ΤΑΞΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Α/Α

ΝΕΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΛΟΓΟΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΟ  Η   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1

Βασιλειάδα – Νηπιαγωγείο Κορησού

Το Φ.22/74/8-11-2018 αίτημα της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Κορησού.

9,9

Επιστροφή

(ένα νήπιο)

8:15

13:00

23,71 €

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

9,9

23,71€

1

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια