Ραδιολέσχη Καστοριάς: Απαράδεκτες οι διατάξεις του νομοσχεδίου

Παρατηρήσεις του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών «Ραδιολέσχη Καστοριάς» επί της Διαβούλευσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά»

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ραδιολέσχη Καστοριάς: Απαράδεκτες οι διατάξεις του νομοσχεδίου

Η «Ραδιολέσχη Καστοριάς» είδε την δημοσίευση στην «Διαύγεια» ενός απαραδέκτου, άσκοπου, δίχως επιστημονική και νομική βάση νομοσχεδίου ως προς το μέρος που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες και εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της. Απαιτούμε οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες, να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν ουσιαστικά ως απαράδεκτες. Οι ραδιοερασιτέχνες ή «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» είναι υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος (παρ.3, άρθρο 2, ΥΑ 38200/1136/2011). Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Η «Ραδιολέσχη Καστοριάς» επιμένει στην διατήρηση των εξαιρέσεων του άρθρου 1 του ν. 2801/2000. Εφόσον το νομοσχέδιο ψηφισθεί ως έχει, θα καταστεί πρακτικά αδύνατη την εγκατάσταση των κεραιών που είναι το βασικότερο τμήμα του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού και το κράτος καταργεί τα παραπάνω οφέλη που παρέχει η υπηρεσία ερασιτέχνη στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης το ίδιο το κράτος ακυρώνει εν τη πράξη τις άδειες λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου (σύμφωνές με CEPT REC. T/R 61-01) που έχει χορηγήσει σε ιδιώτες κατόπιν ειδικών εξετάσεων.

Σχετικά με την διάταξη και την προϋπόθεση να «έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης», η παραπάνω διατύπωση είναι περιττή και προτείνουμε να καταργηθεί. Οι ραδιοερασιτέχνες με την χορήγηση της άδειάς τους, αποκτούν άμεσα το δικαίωμα χρήσης των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ 38200/1136/2011, όπως ισχύει.

Σχετικά με την διάταξη και την προϋπόθεση να «έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών», η απαίτηση αυτή είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτη και πρακτικά ανεφάρμοστη Προτείνεται η κατάργηση απαίτησης υποβολής μελέτης ραδιοεκπομπών, εκτός των περιπτώσεων χορήγησης ειδικών πειραματικών αδειών και εφόσον απαιτείται από την ΕΕΑΕ. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες στην Ευρώπη, η διάρκεια εκπομπής του μέσου ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κυμαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά μέγιστο από 1-5 λεπτά την ημέρα και μερικές ώρες το μήνα. Δηλαδή, κατά την συντριπτική πλειοψηφία του χρόνου >99% είναι σταθμός λήψης σημάτων και ΔΕΝ εκπέμπει. Ουσιαστικά λειτουργεί ως σταθμός λήψης σημάτων, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σταθμός λήψης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ειδική μελέτη στην ΕΕΑΕ. Επιπλέον, η μέση ισχύς της εκπομπής είναι μόλις 30-50% της μέγιστης που διαθέτει ο πομποδέκτης (λόγω του τύπου της ραδιοερασιτεχνικής εκπομπής). Σημαντική επισήμανση, τα όρια ισχύος που αναφέρονται για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι σε μέση ενεργό ισχύ. Οπότε λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο λειτουργίας (εκπομπής) και την μέση ισχύ εκπομπής, η τελική συνολική ισχύς είναι αμελητέα, αρκετές τάξεις μικρότερη από τα όρια έκθεσης και δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης συμφώνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000. Οι

παραπάνω παράμετροι σχεδόν εκμηδενίζουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού. Η τεχνολογική έρευνα απαιτεί τον διαρκεί πειραματισμό, τροποποιήσεις και δοκιμές νέων κεραιών. Οι ραδιοερασιτέχνες δεν είναι εταιρίες ή επαγγελματίες των επικοινωνιών για να μπορέσουν να επωμιστούν το σημαντικό κόστος σύνταξης της μελέτης από ειδικευμένους επιστήμονες και την χρονική καθυστέρηση μέχρι την έγκρισή της από την ΕΕΑΕ. Οι διαδικασίες αυτές και η υπερβολική αύξηση της γραφειοκρατίας θα καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη κάθε τροποποίηση ή εγκατάσταση κεραίας. Επίσης αντιδρούμε εντόνως στην πρόθεση και αντίληψη του νομοθέτη να εξισώσει τους ραδιοερασιτέχνες που δεν έχουν οικονομικό όφελος, επιδιώκουν την τεχνολογική έρευνα και υποστήριξη σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης με εταιρίες και επαγγελματίες με σκοπό το κέρδος.

Σχετικά με την διάταξη να απαιτείται «έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού», είμαστε κάθετα αντίθετοι και απαιτούμε την κατάργησή της. Η διάταξη αυτή είναι καταχρηστική διότι περιλαμβάνει όλες τις κατασκευές, δηλαδή όχι μόνο τις νέες αλλά και τις υφιστάμενες. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, η δήλωση πρέπει να είναι κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017. Όμως το άρθρο 41 αφορά «Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας», δηλαδή για κατασκευές που ΘΑ γίνουν μελλοντικά και ΟΧΙ για υφιστάμενες. Ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή για υφιστάμενες κατασκευές κεραιών. Επιπλέον η εγκατάσταση κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτέχνη σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3741/1929 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη. Η διάταξη της παρ. δ) του άρθρου 10 του νομοσχεδίου είναι φωτογραφική διότι απαιτείται η συναίνεση μόνο για τις κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών και δεν απαιτείται για καμία από τις υπόλοιπες κατασκευές που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άρθρο. Δεν είναι κατανοητό γιατί να απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση κεραίας της ανιδιοτελούς υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη που παρέχει σημαντική προσφορά κοινωνικό σύνολο και στην τεχνική έρευνα, ενώ να είναι δυνατή η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου ακόμα και με άρνηση των συνιδιοκτητών(παρ. 2, άρθρο 127, ν. 4495/2017). Ως εκ τούτου και για λόγους ίσης μεταχείρισης, ζητούμε να μην απαιτείται η δήλωση συναίνεσης και να είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραίας ακόμα και με άρνηση της συνέλευσης των συνιδιοκτητών ή απουσίας απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση που η σχετική διάταξη ψηφισθεί ως έχει, τότε το κράτος θα εγκρίνει και θα είναι αρωγός στην παραπληροφόρηση, την ημιμάθεια και προκατάληψη που επικρατεί στην κοινή γνώμη, ότι γενικά και άκριτα οι κεραίες είναι καταστροφικές για την υγεία, πχ «εκπέμπουν ραδιενέργεια», «προκαλούν καρκίνο» και είναι «κεραίες=θάνατος» κλπ. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θα ήταν δυνατή η συναίνεση από τους συνιδιοκτήτες, ούτε η λειτουργία του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού και ακύρωση εν τη πράξη της άδειας που έχει χορηγήσει το κράτος.

Η «Ραδιολέσχη Καστοριάς» καλεί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης να αναλογιστεί τη ανεπανόρθωτη βλάβη που θα προκαλέσει στους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο σε περίπτωση που προχωρήσει στην ψήφιση της παρ. δ) του άρθρου 10 ως έχει. Οι ραδιοερασιτέχνες χωρίς ιδίων όφελος, έχουν σημαντική συνεισφορά στην τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Μητρώα Εθελοντών και Ειδικευμένοι Εθελοντές Ραδιοερασιτέχνες, ΥΑ 38200/1136/2013), στον πειραματισμό, έρευνα και πρόοδο των τηλεπικοινωνιών (ενδεικτικά διαμόρφωση SSB βλ. Hellas Radio, πρώτο ασύρματο internet μέσω BBS ΑΧ25, τεχνολογία SDR με εφαρμογή σε κάθε σύγχρονο τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό δεκτή, κινητά τηλέφωνα, κλπ). Η πολιτεία θα έπρεπε να είναι αρωγός και να ενισχύει το ραδιοερασιτεχνικό πνεύμα και όχι με «εκτελεστικές» διατάξεις να το σκοτώνει.

ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια