Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Με διπλό σενάριο για τις συντάξεις

Αρχική » Ελλάδα » Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο θα αναρτηθεί σε λίγο στην ιστοσελίδα της Βουλής και θα παραπεμφθεί στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού θα αποσταλεί στην Κομισιόν στις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, το προσχέδιο του προϋπολογισμού, αποτυπώνει το σημερινό δημοσιονομικό περιβάλλον αλλά και την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα αποτρέπουν την περικοπή των συντάξεων.

Ωστόσο, η ακριβής ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προϋπολογισμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Το προσχέδιο του προϋπολογισμού στηρίζεται σε ένα αναθεωρημένο μακροοικονομικό σενάριο, βάσει του οποίου ο ρυθμός ανάπτυξης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι 2,1% και 2,5% για τα έτη 2018 και 201,9 αντιστοίχως.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι ικανοποιητικές δημοσιονομικές επιδόσεις των ετών 2015- 2018, καθώς και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας επιτρέπουν τη σταδιακή αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση, με τρόπο στοχευμένο, χρόνιων ελλειμμάτων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας.

Η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής για το 2019 αποτυπώνεται στα εξής μέτρα:

  • Από την πλευρά των εσόδων, (α) τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά, (β) τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, (γ) τη μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών και (δ) τη σταδιακή μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 25% με μείωση κατά 1% κατ’ έτος.
  • Από την πλευρά των δαπανών, (α) την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους κάτω των 25 ετών, (β) την εισαγωγή ενός νέου προγράμματος επιδότησης ενοικίου με οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια, (γ) την ενίσχυση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (δ) την ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού, τόσο τα περιγραφόμενα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης όσο και η μη εφαρμογή των συνταξιοδοτικών και εξισορροπητικών παρεμβάσεων είναι πλήρως συμβατά με τον δημοσιονομικό στόχο της χώρας, όπως αυτός τίθεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2019- 2022.

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,14% προβλέπει για το 2019 το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή η κυβέρνηση, ενώ εάν δεν εφαρμοσθούν οι περικοπές στις συντάξεις και υιοθετηθεί το νέο δημοσιονομικό μείγμα που προτείνει η κυβέρνηση το πρωτογενές πλεόνασμα μειώνεται στο 3,56%.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού 2019 είναι κυριολεκτικά υβριδικό, καθώς περιγράφει δύο πιθανά σενάρια για τη δημοσιονομική πολιτική του 2019. Το πρώτο αφορά το τι θα γίνει εφόσον εφαρμοσθούν ως έχουν τα προνομοθετημένα μέτρα και το δεύτερο περιγράφει το τι θα συμβεί εάν υλοποιηθεί το νέο οικονομικό μείγμα της κυβέρνησης.

Οι εκτιμήσεις με τις περικοπές στις συντάξεις

Εάν εφαρμοσθούν αντίμετρα και περικοπές στις συντάξεις το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους ενισχυμένης εποπτείας θα ανέλθει το 2019 σε 7,876 δισ. ευρώ ή 4,14% του ΑΕΠ, αυξημένο έναντι του στόχου της ενισχυμένης εποπτείας κατά 1,223 δισ. ευρώ και κατά 359 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο 2019-2022.

Αντίστοιχα, σε δημοσιονομική βάση το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 8,419 δισ. ευρώ ή 4,4% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 623 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ΜΠΔΣ.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53,813 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 399 εκατ. ευρώ ή 0,7%, έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2019-2022.

Ειδικότερα οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 27,60 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 710 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ, αντικατοπτρίζοντας την συνεχώς βελτιούμενη καταναλωτική δαπάνη, ο φόρος εισοδήματος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο ποσό των 16,70 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 86 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, οι επιστροφές φόρων προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 4,973 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και τα έσοδα του ΠΔΕ εκτιμώνται σε 4,042 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 150 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν (σε δημοσιονομική βάση) στα 57,624 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 95 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022. Οι δαπάνες παροχών σε εργαζομένους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν (σε δημοσιονομική βάση) στα 12,978 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022. Οι κοινωνικές παροχές προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 1,667 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 758 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ, κυρίως λόγω της μεταφοράς πιστώσεων ύψους 760 εκατ. ευρώ στις μεταβιβάσεις για την επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για την υλοποίηση της δράσης του ΚΕΑ.

Το νέο δημοσιονομικό μείγμα

Το προσχέδιο προϋπολογισμού προσγειώνει αισθητά χαμηλότερα το πρωτογενές πλεόνασμα εφόσον ακολουθηθεί το νέο δημοσιονομικό μείγμα, αυτό που το υπουργείο Οικονομικών ονοματίζει στο προσχέδιο ως «προτιθέμενες παρεμβάσεις».

Για το έτος 2019, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας μετά τις προτιθέμενες παρεμβάσεις προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 6,775 δισ. ευρώ ή 3,56% του ΑΕΠ, αυξημένο έναντι του στόχου της Ενισχυμένης Εποπτείας κατά 122 εκατ. ευρώ και μειωμένο κατά 742 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ΜΠΔΣ 2019-2022. Αντίστοιχα, σε δημοσιονομική βάση το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 7,319 δισ. ευρώ ή 3,8% του ΑΕΠ, μειωμένο κατά 477 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ΜΠΔΣ.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά τις προτιθέμενες παρεμβάσεις, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53,832 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19 εκατ. ευρώ σε σχέση με το σενάριο βάσης, γεγονός που οφείλεται στη μείωση κατά 10% μεσοσταθμικά, ή 262,5 εκατ. ευρώ του ΕΝΦΙΑ και στην αύξηση κατά 282 εκατ. ευρώ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ως αποτέλεσμα των συνταξιοδοτικών παρεμβάσεων.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού σε δημοσιονομική βάση για το έτος 2019, μετά τις προτιθέμενες παρεμβάσεις, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 56,169 μειωμένες κατά 1,455 δισ. ευρώ σε σχέση με το σενάριο βάσης, κυρίως λόγω της άρσης των εξισορροπητικών παρεμβάσεων του 2019, όπως αυτές είχαν παρουσιαστεί στο ΜΠΔΣ 2019- 2022.

Συγκεκριμένα, οι προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το 2019 προβλέπουν πως η μη μείωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 2019 κατά 2,065 δισ. ευρώ ποσό που θα εξισορροπηθεί κατά 1,73 δισ. ευρώ από άλλες παρεμβάσεις.

Παράλληλα το προσχέδιο περιλαμβάνει και εξαγγελίες στις οποίες προχώρησε ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ όπως:

  • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Το μέτρο αφορά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών και ειδικότερα στη μείωση του συντελεστή κύριας ασφάλισης κατά 1/3 και στην εφαρμογή της ελάχιστης εισοδηματικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Οι ανωτέρω ομάδες υπέστησαν σημαντική επιβάρυνση από τη μετάπτωση από την τεκμαρτή στην  πραγματική εισοδηματική βάση με τη μεταρρύθμιση του 2016, ενώ η αύξηση των εισφορών οδήγησε σε μείωση τόσο του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών όσο και στα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Ως εκ τούτου, το μέτρο στοχεύει τόσο στην αναστροφή αυτής της τάσης, όσο και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
  • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νέων: Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας των νέων, που είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, αλλά και μειώνοντας το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Το μέτρο αφορά νέους ηλικίας έως 24 ετών και συνίσταται στην επιδότηση του 100% των εισφορών των εργαζομένων και του 50% των εργοδοτικών εισφορών.
  • Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά.
  • Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων: Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής.
  • Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών: Το μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής.
  • Βοήθεια στο σπίτι: Μετατρέπεται το τρέχον εργασιακό καθεστώς 3.000 εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
  • Ειδική αγωγή: Πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις προσωπικού που τώρα καλύπτεται από ορισμένου χρόνου συμβάσεις. Η δαπάνη σήμερα καλύπτεται από πόρους του ΠΔΕ. Οι νέες προσλήψεις θα χρηματοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό χωρίς να μεταβληθεί το τρέχον όριο δαπανών του ΠΔΕ. Παράλληλα θα μειωθεί ισόποσα το όριο για το προσωπικό ορισμένου χρόνου προκειμένου να μην μεταβληθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων συνολικά.
  • Επιδότηση ενοικίου: Επαναπροσδιορισμός της αντίστοιχης δράσης που είχε συμπεριληφθεί στις εξισορροπητικές παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2019-2022 με πιο στοχευμένα κριτήρια.

Πηγή

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια